Trening jest kierowany do wszystkich osób, które w sposób przemyslany chcą zarządzać swoimi działaniami sprzedażowymi.

 


Szkolenie
Prowadzi Trener

Dominika Maciołek

więcej


Cena

1490 PLN 


Zamawiam

Przejdź do formularza

Alchemia sprzedaży

Jak zrealizować wynik sprzedaży- czyli zarządzanie cyfrą w sprzedaży.

Szkolenie: Jak zrealziować wynik sprzedaży, czyli zarządzanie cyfrą w praktyce

 

1.Przedstawienie celów szkolenia.

 • Przedstawienie się uczestników i trenera,
 • Poziomy kompetencji – refleksja i przygotowanie się do pracy
 • Omówienie metod szkolenia i zasad pracy 
 • Zbudowanie klimatu i dobrej atmosfery podczas szkolenia, ustalenie zasad współpracy, sprawy organizacyjne.

2. Własne cele sprzedażowe - przegląd stanu obecnego. Gdzie aktualnie jestem, a gdzie chciałąbym być?

 • Analiza danych historycznych
 • Uczestnika na szkolenie przygotowują się pod kątem celów sprzedażowych, czyli jakie plany i cele stoją przed nimi . Podczas dalszej części szkolenia będziemy się koncentrować na wypracowaniu schematu dojścia do planu sprzedaży .
 • Uczestnicy ma podstawie danych historycznych określą swoje dobre praktyki ( co działa, gdzie najczęściej spada efektywność, jakie czynniki mają wpływ na wynik sprzedażowy, co ich motywuje do pracy, a jakie działania obniżają motywacje). 
 • Dzięki temu uczestnicy opracują i zbiorą w całość: dobre praktyki wypracowane w danej firmie.

3. Zarządzanie liczbą w sprzedaży. Parametryzacja ( podstawowe parametry: wartość, sztuka, marża)

 • Estymacja rynku
 • Analiza portfela klientów
 • Praca z bazą
 • 20/70/10- atrakcyjność portfela z wykorzystaniem modelu Welcha
 • Preferencje zakupowe- akcje na klientach
 • Kanały sprzedaży- przegląd i dopasowanie         Ten moduł jest twardą częścią szkolenia dotycząca zarządzani liczbą i parametrami w sprzedaży. Podczas tego moduły uczestnicą przeanalizują efektywność swojej sprzedaży na poszczególnych kanałach sprzedaży i wypracują model na przyszłość.

4. Dochodzenie do planu sprzedaży – zarządzanie własną sprzedażą przez cele . Analiza indywidualnych celów sprzedażowych

 • Profesjonalny targeting – dochodzenie do planu sprzedaży
 • Prognozowanie wartości wykonania i wartości % planu sprzedaży
 • Podstawowe mierniki co chce osiągnąć
 • Konwersja i skuteczność- dostosowanie kryteriów indywidualnych
 • Maksymalizacja sprzedaży ( na portfelu i na kliencie)    W tym module uczestnicy zostaną zaproszeniu do gry szkoleniowej : Profesjonalny targeting. Ćwiczenie składa się z 3 rund, w trakcie których gracze stopniowo zdobywają informacje wpływające na ich działania, związane z określaniem potencjału klientów. Jako uzupełnienie proponujemy ćwiczenia mające na celu wypracowanie przez uczestników konkretnych i praktycznych rozwiązań przydatnych w planowaniu ich codziennej pracy.

 

Uczestnicy zostaną zaproszeni do gry szkoleniowej "PROFESJONALNY TARGETING"

W tym module uczestnicy odpowiedzą sobie na pytanie : Czy w sposób zaplanowany i przemyślany szukajm nowych klientów.

Czy umiem wybrać tych "czerwonych " ( czyli tych o największym potencjale)???

 

 Uczestnicy dowiedzą się jak szukać nowych "czerwonych " Klientów . Nauszą się jak badać szybko i sprawnie potencjał Klienta. 

 

5. Typologia klientów oraz analiza czynników podejmowania decyzji Analiza otoczenia biznesowego – na jakim rynku pracuję ( rynek konsumenta, prosumenta, rynki silnie konkurencyjne itd..)

 

 • Typologia klientów wg Junga, typologia Guta i Hamanna.
 • Typologia słuchaczy – sposoby dopasowania werbalnego
 • Typologia i segmentacja klientów – decydenci, strażnicy, użytkownicy i agenci
 • Typologia sprzedawców- analiza jaki jest mój własny styl sprzedaży
 • Uczestnicy poznają typologię klientów według Junga oraz Guta i Hamanna. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma test na styl sprzedaży. Finalnie na koniec sesji każdy z uczestników otrzyma informacje zwrotne na temat swojego stylu sprzedaży , dzięki temu będzie mógł świadomie dopasować się do klienta bazując na swoich mocnych stronach.

6. Prowadzenie skutecznych działań sprzedażowych. Nowy klient na tzw. Zimnym rynku oraz praca z klientem konkurencji, praca ze stałym klientem firmy) .  Zdobywanie nowych klientów- zasady sposoby, kanały i organizacja pracy

 • Rodzaje rozmów
 • Pozyskiwanie informacji – badanie potrzeb klienta
 • Rozmowa sprzedażowa
 • Umawianie spotkań
 • Maksymalizacja i wygrywalności ofert handlowych
 • Algorytm przejścia „strażnika”
 • Algorytm otwarcia rozmów
 • Mapy rozmów z nowym klientem
 • Mapy rozmów z klientem konkurencji
 • Budowanie relacji ze stałym      Moduł będzie koncentrował się na trzech kierunkach:
 • Nowy Klient na zimnym rynku
 • Sprzedaż do klienta konkurencji
 • Budowanie relacji i maksymalizacja sprzedaży u stałego / znanego Klienta 

......CZYLI JAK FINALIZOWAĆ SPRZEDAŻ U KLIENTÓW Z NAJWIĘKSZYM POTENCJAŁEM...

 

 

 

7.Techniki budowanie relacji – sprzedaż przez zaufanie. Fundament wiarygodności sprzedawcy ( Prawo góry lodowej, prawo szczytu, akcjonariusza, drabiny itd.)

 • Fundamentalne zasady sprzedaży przez zaufanie
 • Jak budować wiarygodność sprzedażową u danego klienta.
 • Podczas tego modułu uczestnicy w symulacji biznesowej poznają zasady koncepcji opartej na zasadzie : sprzedaż przez zaufanie ( do usługi, do firmy, do „sprzedawcy”) 60

8. Obiekcje i zastrzeżenia. Obiekcje i zastrzeżenia na poszczególnych etapach procesu sprzedaży,

 • Zastrzeżenia wypowiedziane- jak sobie radzić
 • Obiekcje niewypowiedziane- jak dotrzeć do prawdziwych obiekcji i zastrzeżeń
 • Socjotechniki podczas obalania obiekcji i zastrzeżeń

 

9.Obiekcje i zarzuty w sprzedaży cd

 • Rodzaje zarzutów
 • Schemat postępowania  - 8 kroków
 • Obiekcje i zastrzeżenia cenowe
 • Wczesne wyzwania cenowe
 • Rozwiązywanie problemów, ustępstwa, sposoby postępowania
 • Algorytmy działania
 • Odmowa
 • Dziękuję mam już stałego dostawcę
 • Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani         
 • Podczas tego modułu uczestnicy poznają zasady dotarcia do prawdziwych obiekcji zastrzeżeń klientów . Poznają zasady jak dotarcia do zastrzeżeń niewypowiedzianych. Poznają zasady radzenia sobie z zastrzeżeniami  i obiekcjami w oparciu o następujące socjotechniki:
 • Technika autorytetu.
 • Technika wzajemności.
 • Technika dobry – zły
 • Techniki i metody finalizujące sprzedaż i pokonujące opory klientów
 • Technika, „Co by było gdyby?”
 • Technika uczciwości.
 • Techniki wartości inwestycji.
 • Technika rozpoznawania obiekcji i złych doświadczeń.
 • Technika przeniesienia kompetencji      

10. Podsumowanie szkolenia . Pomost w przyszłość- deklaracja zmiany