Paweł Wolski 

Życiorys, nota trenerska i referencje

Paweł Wolski – dr psychologii, coach (ICF), trener oraz doradca kariery. Od 10 lat prowadzę szkolenia i coaching dla klientów korporacyjnych, organizacji i sektora publicznego. Obecnie jestem kierownikiem oraz wykładowcą studiów „Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery” w SWPS w Warszawie. Posiadam Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie Treningu, Uczenia się oraz Rozwoju wydawany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Jestem autorem publikacji z zakresu procesu zmiany, straty i psychologii pracy. W swojej pracy trenerskiej zajmuję się profesjonalnym wsparciem pracowników w realizacji krótko i długoterminowych celów oraz poprawieniu jakości i satysfakcji z pracy. W zawodzie trenera najbardziej cenię ciągły rozwój kursantów oraz widoczne efekty ich pracy. Profesjonalne przygotowanie oraz zróżnicowanie i dynamika prowadzonych przeze mnie szkoleń zyskują zawsze wysokie oceny wśród kursantów. 

Kieruję się mottem: „Rób to do czego jesteś stworzony, a marzenia zamieniaj na cele”.

Swoje zainteresowania zawodowe łączę idealnie ze swoim hobby – ciekawością ludzi i świata. Wiele podróżuję odkrywając wyjątkowe zakątki ciągle pędzących wielkich miast oraz wyludnionych miejsc z dala od cywilizacji. Nie odpuszczam żadnej okazji aby zwiedzić nowe miejsce na mapie Polski, Europy i Świata.

Specjalizacje trenerskie:

 • Coaching
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Budowanie emocjonalnej więzi z klientem
 • Obsługa klienta
 • Obsługa klienta niepełnosprawnego
 • Train The Trainers - przygotowywanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń
 • Asertywność
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Motywacja
 • Konflikt

Wykształcenie:

 • doktor psychologii - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (2013)
 • magister psychologii  - Uniwersytet Jagielloński (2003)
 • Coach - International Coach Federation (2013)
 • Trener Modules of Employable Skills – wpis na listę trenerów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2010)
 • Międzynarodowy Certyfikat Trenera - w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju - wydawany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications (2008)
 • Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK (2008)

Doświadczenie zawodowe:

Swoją karierę trenerską rozpocząłem w 2003 roku od szkoleń dla lekarzy i farmaceutów. Przez ostatnie 10 lat konsekwentnie pogłębiam wiedzę i umiejętności  w zakresie szkoleń miękkich i coachingu. Jako kierownik projektów szkoleniowych, agencji pracy i doradztwa zdobyłem kompetencje w rekrutacji, optymalizacji kosztów zatrudnienia, miękkim HR, ocenie pracy, tworzeniu i wykorzystywaniu narzędzi diagnostycznych, coachingu pracowników. Podczas realizacji projektów szkoleniowo-doradczych skutecznie propaguję ideę CSR z udziałem osób niepełnosprawnych, kontekście rozwoju organizacji. Moimi klientami byli i są pracownicy takich firm i organizacji jak:

 • PLL LOT - managerowie i personel pokładowy
 • Tesco Polska, Biuro Główne -  architekci, pracownicy działów administracji
 • Orange Polska - pracownicy działów technicznych i obsługi klienta
 • PKP PLK - kontrolerzy ruchu kolejowego
 • PKP Intercity - kierownicy, pracownicy działów obsługi klienta
 • Ministerstwo Gospodarki - kierownicy, pracownicy działów obsługi klienta
 • ONZ / Integracja / Wyg International - klient niepełnosprawny
 • ZUS - kierownicy, pracownicy działów obsługi klienta i kontroli

Do moich największych sukcesów zawodowych zaliczę:

 • Zdobycie nagrody dla najlepszego prowadzących zajęcia w SWPS w Warszawie.
 • Wdrożenie autorskiego, praktycznego programu studiów podyplomowych SWPS W Warszawie pt. „Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery.”
 • Skuteczne zarządzanie projektem badawczo-szkoleniowym z udziałem 100 tys. osób.
 • Zawsze bardzo wysokie wyniki w ocenach uczestników moich szkoleń.
 • Ponad 80% skuteczność w realizowanych projektach Outplacement.

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji szkoleń (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty)

Najciekawsze projekty:

• coaching (LOT, SWPS, Tesco, NGO, PUP, szkolenia otwarte)

• komunikacja interpersonalna (Orange, PKP PLK, Intercity)

• budowanie emocjonalnej więzi z klientem (Orange)

• obsługa klienta, w tym obsługa klienta niepełnosprawny (Orange, ZUS, Ministerstwo Gospodarki, NGO, PUP)

• przygotowywanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń - TTT (SWPS, Orange)

• asertywność (PKP PLK, Intercity, szkolenia otwarte)

• radzenie sobie ze stresem (PKP PLK, Intercity, szkolenia otwarte)

• motywacja i konflikt (ZUS) 


wróć