Michał Stolarczyk


Życiorys, nota trenerska i referencje 

Jestem psychologiem z 7 letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi w charakterze trenera, coacha, sprzedawcy, specjalisty ds obsługi klienta oraz rekrutera. Posiadam teoretyczną wiedzę z zakresu komunikacji międzyludzkiej, powstawania i rozwiązywania konfliktów oraz psychologii społecznej i postrzegania społecznego, a także praktyczne umiejętności jej zastosowania w obszarze obsługi klienta i rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie 
z klientami.
 
W swojej praktyce trenerskiej i coachingowej współpracowałem z różnymi uczestnikami: pracownikami przedsiębiorstw (w tym menedżerami działów produkcji, pracownikami działów obsługi klienta, przedstawicielami handlowymi), pracownikami administracji publicznej, przedsiębiorcami i osobami bezrobotnymi. Dzięki temu potrafię elastycznie się dostosować do różnych grup odbiorców, różnorodnych potrzeb oraz stylów przyswajania wiedzy.    
 
W pracy z ludźmi kładę nacisk przede wszystkim na osiąganie mierzalnych rezultatów 
i nabywanie konkretnych zachowań możliwych do zastosowania przez uczestników 
w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych.
Zajęcia prowadzę przede wszystkim metodami warsztatowymi opierając się na modelu ewolucyjnym i poznawczo-behawioralnym. W praktyce oznacza to, że projektując szkolenie przyjmuję trzy główne założenia: ludzie uczą się nowych zachowań, gdy dotyczą one kontekstu ich codziennego życia, zmiana (nauczenie się) zachowania wymaga zbudowania odpowiedniej postawy (nastawienie intelektualne i emocjonalne) oraz wielokrotnego powtarzania z zastosowaniem wzmocnień pozytywnych (budowanie nawyków 
i warunkowanie instrumentalne).
 
W trakcie realizacji projektów szkoleniowych kładę duży nacisk na diagnozę potrzeb uczestników i dostosowanie do nich zawartości merytorycznej oraz formy prowadzonych zajęć oraz ewaluację szkoleń sprawdzającą realną zmianę w zachowaniu uczestników zajęć.

Specjalizacje trenerskie:

 • Obsługa klienta
 • Komunikacja międzyludzka
 • Asertywność i rozwiązywanie konfliktów
 • Kontrola emocji oraz stresu
 • Efektywność osobista i organizacja zadań
 • Kreatywność i rozwiązywanie problemów
 • Coaching
 • Projektowanie i prowadzenie szkoleń

Wykształcenie:

 • Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – psychologia stosowana
 • Absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu – Grupa ActiveChange
 • Absolwent kursu trenerskiego Szkoła Świadomego Trenerstwa – Laboratorium Arkanów Biznesu

Doświadczenie zawodowe:

Karierę zawodową rozpocząłem jeszcze w okresie studiów jako przedstawiciel handlowy 
w branży telekomunikacyjnej oraz finansowej. Później zacząłem rozwijać swoje zdolności trenerskie ucząc wykorzystania zasad psychologii społecznej w kontakcie z klientem.
Z czasem moje doświadczenie zawodowe poszerzało się o dalsze doświadczenia ze sprzedażą (wydarzenia networkingowe oraz szkolenia), obsługą klienta (wynajem biur na godziny, szkolenia i coaching, salon meblowy), rekrutacją (przedstawiciele handlowi, pracownicy gastronomii, assessment center) oraz diagnozą organizacji.
W tym czasie prowadziłem też szkolenia oraz pracę indywidualną z klientami początkowo metodą coachingową, a z czasem bardziej doradczo-coachingową.
Od listopada 2012 roku moje działania zawodowe koncentrują się głównie na organizacji treningów sprzedażowych oraz obsłudze klienta, a także sprzedaży usług doradczych i ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności handlowych.
 
W pracy zawodowej staram się zawsze wykorzystywać wiedzę psychologiczną do rozwiązywania praktycznych sytuacji zawodowych oraz życiowych. Jako pracownika i trenera cechuje mnie przede wszystkim sumienność, terminowość oraz spokój i opanowanie. Posiadam bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność obserwacji i analizy ludzkich zachowań. Mam też doświadczenie w pracy koncepcyjnej w zespole trenerskim oraz w pracy z drugim trenerem.
 
Do tej pory przeprowadziłem ponad 250 dni szkoleniowych zajęć, z czego mniej więcej 30% dotyczyło tematyki obsługi klienta, komunikacji, negocjacji, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów. 

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji szkoleń (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty)

 • Adecco Recruitment Solutions,
 • Whirlpool,
 • AXA,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Związek Gmin Polskich,
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
 • LEM Projekt sp. z o.o.
 •  Vinotti sp. z o.o.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Lauren Peso,
 • Politechnika Krakowska.


wróć