Grupa docelowa
 • Na szkolenie zapraszamy wszytskie osoby, które poprzez sprawną i precyzyjną komunikacją chcą zwiększać swoją efektywność w biznesie.
 • Szkolenei dedukujemy również do osób, które na co dzień mają kontakt z klientem.

Szkolenie
Prowadzi Trener

Agata Maroń

więcej


Cena

1590 netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

Umiejętności osobiste

Szkolenie: Komunikacja, perswazja, wywieranie wpływu, czuli komu mówią TAK.

Komu mówią TAK?

Wywieranie wpływu to znacznie więcej niż sztuczki i triki. Wywieranie wpływu to także znacznie więcej niż sprawne stosowanie wyuczonych technik. Skuteczna perswazja to przede wszystkim mistrzowska zdolność korzystania z magicznego zasobu jakim jest język, a także umiejętność czytania drugiej osoby i perfekcyjnego dostrojenia się do niej.

Warsztaty dla zaawansowanych to przede wszystkim nauka umiejętności mówienia i słuchania na najwyższym poziomie. W dużej mierze to model Miltona Ericksona i jego wzorce językowe, a także sztuka korzystania z cytatów, metafor i przypowieści, których będziesz mogła używać już od dziś w kontaktach z innymi osobami. To przede wszystkim sztuka hipnotyzowania językiem i stosowania sugestii. Sam zdziwisz się jak często to, co najprostsze jest najskuteczniejsze.

Podczas warsztatów nie uczymy sztywnych sztuczek i trików, ale uczymy tego jak poprzez sprawne posługiwanie się mocnymi narzędziami sięgać w głąb swojego rozmówcy i docierać do jego świadomości oraz podświadomości. Odrzucamy oklepane, szkoleniowe techniki, a jednocześnie zdobywamy realne umiejętności elastycznego wykorzystania swojego potencjału w zakresie wywierania wpływu.

Na Twojej osobowości zbudujemy wspólnie najbardziej efektywny indywidualny styl komunikacji perswazyjnej, właściwy tylko dla Ciebie. Prawdziwa perswazja to przede wszystkim świadomość swojego potencjału i uważność w komunikacji !

Podczas naszych warsztatów będziesz mógł doświadczyć na sobie jak działa żywa, czysta perswazja. Staniesz przed koniecznością przekonywania innych do własnego zdania i jeszcze podczas szkolenia przekonasz się jak można sięgać bardzo wysoko i odnosić sukcesy. Jesteś gotowy, aby zmierzyć się ze sobą ? 

Program Szkolenia:

Zaawansowana komunikacja perswazyjna- wejście

 • Sztuka ramowania oraz pacingu w czasie rozmowy, czyli nadawanie kierunku oraz prowadzenie w rozmowie (leading )
 • Poziomy ram w komunikacji

Magia posługiwania się językiem

 • Programowanie nas poprzez język
 • Język jako zasób podstawowy- narzędzie percepcji
 • Świadome i nieświadome założenia w języku i co z tego wynika
 • Język jako góra lodowa ( warstwa powierzchowna i głęboka )
 • Język jako magia- dobra i zła- nigdy obojętna
 • Język jako produkowanie teraźniejszości

Hipnotyczny język wpływu, czyli model Miltona

 • Umysł świadomy i nieświadomy i ich rola w programowaniu
 • Precyzja języka a siła perswazji
 • Rama problemu i rama celu, czyli kwestia nastawienia
 • Sugestywne mówienie, czyli praca nad głosem
 • Niezwykła rola łączników
 • Implikowana jednoczesność
 • Wielka siła presupozycji
 • Niezwykły świat metaprogramów
 • Projekcja jako element wywierania wpływu brzmieniem głosu - mówienie dynamiczne i silne z wykorzystaniem słów kluczy
 • Struktury pomiędzy czasami w transie
 • Siła sugestii w transie

Mind reading, czyli odkodowanie rzeczywistych intencji rozmówcy

 • Sztuka mistrzowskiej obserwacji, czyli zmiana w ciele rozmówcy !
 • Czytanie niewerbalnych zachowań rozmówcy i „stop klatka” w najlepszym momencie
 • Odczytywanie ukrytych informacji pozabiznesowych 
 • Poziomy Dilts’a, czyli świat wartości w perswazji

Argumentacja rzeczowa oraz argumentacja retoryczna

 • Rzeczowa argumentacja w komunikacji perswazyjnej
 • Argumentacja retoryczna, czyli wyższy poziom wtajemniczenia
 • Narzędzie KOAN w argumentowaniu
 • Mocne Pytania, a Trudne Pytania i konsekwencje biznesowe

Metafora jako odwieczny sposób komunikowania się ludzi

 • bajki
 • przypowieści
 • anegdoty
 • cytaty
 • metafory graficzne

Owocny copywriting, czyli perswazja na co dzień

 • sztuka pisania tekstów perswazyjnych ( maile, listy etc. )
 • Perswazyjna oferta biznesowa, czyli sztuka dopasowania
 • analiza i przygotowanie tekstów na bazie case’ow biznesowych w czasie rzeczywistym