Grupa docelowa
 • Szkolenie przygotowane jest młodych klierowników i liederów w firmach korporacyjnych  

Szkolenie
Prowadzi Trener

Anna Gucwa

więcej


Cena

1290 netto PLN


Zamawiam

Przejdź do formularza

Umiejętności osobiste

Komunikacja i współpraca w zespole

Czyli narzędzia współczesnego lidera w procesie budowania i utrzymania trwałych i efektywnych zespołów pracowniczych

Na dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo składa się wiele czynników. Niewątpliwie głównym elementem są dobrze funkcjonujące, trwałe i efektywne zespoły. Jak taki zespół stworzyć i utrzymać? Co jest potrzebne do tego, aby ludzie podążali za Liderem i współpracując ze sobą dążyli do realizacji wspólnych celów, niczym drużyna sportowa do zwycięstwa podczas Olimpiady? Podczas tego szkolenia zajmiemy się wypracowaniem skutecznych narzędzi wspierających funkcjonowanie trwałych i efektywnych zespołów pracowniczych.

 

Program szkolenia:

Moduł I. Komunikacja w zespole.

 1. Komunikacja a współpraca - podczas ćwiczenia w grupach uczestnicy przyjrzą się najistotniejszym aspektom komunikacji sprzyjającej efektywnej współpracy, następnie zajmiemy się doskonaleniem wybranych umiejętności komunikacji.
 1. Komunikacja dwukierunkowa jako kluczowy czynnik porozumienia. Narzędzia komunikacji dwukierunkowej - ćwiczenie: Rysunek.
 2. Model komunikacji Friedemana Shulza von Thuna - uczestnicy poznają cztery wymiary komunikacji i w ćwiczeniach w postaci scenek nauczą się korzystania z "czterech uszu von Thuna".
 3. Bariery w komunikacji.
 4. Analiza transakcyjna i jej rola w porozumiewaniu się.
 5. Komunikat Ja, jako podstawowe narzędzie wyrażania własnych uczuć i potrzeb.

Moduł II.  Istota pracy zespołowej.

 1. Jak odróżnić grupę od zespołu.
 2. Kryteria sukcesu zespołu.
 1. Narzędzia komunikacyjne Menadżera
 • ustalenie zasad w zespole - expose szefa.
 • ustalanie celów w zespole - zasada SMART w praktyce.
 • zasady poprawnego delegowania zadań.

Podczas tego modułu odbędą się scenki z w parach mające na celu rozwinięcie umiejętnego wyznaczania celów i delegowania zadań.

 

Moduł III. Współpraca z zespole w oparciu o role zespołowe.

 1. Okno Johari jako model wspierający samoświadomość członków zespołu.
 1. Kto jest kim w zespole czyli role zespołowe i ich znaczenie - Uczestnicy podczas gry zespołowej będą mieli możliwość odkrywania swoich ról zespołowych.
 2. Zarządzanie konfliktem w zespole.

Moduł IV. Motywowanie i współpraca w zespole.

 1. Podstawowe teorie motywacji: Hierarchia potrzeb Maslova, Dwuczynnikowa Teoria Herzberga
 1. Moja motywacja - autoanaliza - ćwiczenie: Alpinista.
 2. Komunikacja zwrotna jako narzędzie motywacyjne - ćwiczenie: Uczestnicy wezmą udział w scenkach mających na celu udzielenie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 3. Motywowanie grupy do współpracy i zwiększonego zaangażowania.