Jarosław Gibas

Życiorys, nota trenerska i referencje

Ekspert w zakresie negocjacji i kompetencji liderskich - MÓWCA MOTYWACYJNY

Jarosław Gibas - trener, coach, mówca motywacyjny. Prowadzi autorskie szkolenia oraz wygłasza mowy motywacyjne dot. zarządzania zmianą, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, organizacji czasu czy samej motywacji. Jest również aktywnym coachem z certyfikatem ACC International Coach Federation oraz autorem książek o wykorzystaniu metody Kaizen w dokonywaniu zmiany stylu życia (Schudnij z Kaizen, Sensus 2013), czy walki ze stresem (Pokonaj stres z Kaizen, Sensus 2014). Prywatnie miłośnik dużych motocykli.

Wykształcenie

  • Absolwent socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszaiwe

Doświadczenie zawodowe

Ma za sobą wiele lat doświadczeń w public relations (przez kilka lat współtworzył obecnie jedną z największych na południu Polski agencję Imago PR), dziennikarstwie (przez wiele lat tył czynnym dziennikarzem - funkcje redaktorskie pełnił w Echu Miasta (2005 - 2007 redaktor naczelny) oraz Nowej Gazecie Śląskiej (2011 - 2013 redaktor naczelny) oraz edukacji (w latach 2006 - 2012 był wykjłądowcą medioznastwa podyplomowych studiów Komunikacja perswazyjna Uniwersytetu Śląskiego), a od 2010 roku jest wykładowcą Socjologii Medycyny w Instytucie Pielęgniarek i położnych w Katowicach.

Doświadczenie trenerskie

Szkoleniami zajmuje się od 2005 r. Najpierw były to szkolenia dla dziennikarzy, później paleta oferowanych szkoleń rozszerzyła się o negocjacje, motywację, zarządzanie zmianą, radzenie sobie ze stresem oraz inteligencję emocjonalną.  Posiada dyplom Proesjonalnego Trenera Zarządzania Matrik. Jest również coachem z certyfikatem ACC International Coach Federation. Obecnie coachingi oraz szkolenia stanowią jego podstawowe zajęcie. 

Publikacje

Publikował teksty m. in. w Warsaw Voice, Opcjach, Śląsku, NaGłosie, FA-arcie, City Magazine, Trybunie Śląskiej, Echu Miasta i Gazecie Wyborczej

Jest autorem książek:

- Gniazda Aniołów, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995

- Salve theatrum, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997,

- Śląsk pełną gębą, Wydawnictwo Itatis, Chorzów 2002,

- Schudnij z Kaizen, Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2013

- Pokonaj stres z Kaizen, Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2013

Prowadzi motocyklowego bloga: www.bigbiker.pl

Więcej informacji w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosław_Gibas 

oraz na www.gibas.com.pl