"Wczoraj kolega dziś szef " 


Nowy poziom starych relacji.

Wyznaczanie nowych reguł i granic współpracy.

Wyznaczenie właściwych reguł i granic współpracy pozwala osiągnąć wysoki komfort pracy w krótkim okresie. Oczywiście proces ten ma na celu szereg innych korzyści takich jak:

Granice wyznaczają:

Zrozumienie otoczenia zawodowego - odpowiadają na pytania: Co jest w porządku, a co nie? Kto dowodzi? Jak daleko mogę się posunąć? Co się stanie, jeśli posunę się za daleko? 

Akceptowane zachowania - jasno określone i niezmienne, powodują, że łatwiej działać z nimi w zgodzie. 

Związki miedzy ludźmi - informacje zebrane w doświadczaniu granic pozwalają odkryć, jaką mają siłę w relacjach z przełożonym i w jakim stopniu kontrolują sytuację.

Wspomagają rozwój - dają informacje pracownikom i przełożonym, z czym sobie pracownicy radzą, a z czym jeszcze nie.

Dają poczucie bezpieczeństwa - pracownicy oczekują na silny przekaz: Jestem Twoim szefem. Jestem silny i odpowiedzialny. Poprowadzę Cię we właściwym kierunku.

Muszą ewaluować - Przełożony musi dostosowywać i poszerzać granicę w miarę jak pracownicy wykazują gotowość do przyjęcia na siebie zwiększonej odpowiedzialności.

 

GRANICE MUSZĄ BYĆ NA TYLE MOCNE, ABY UKIERUNKOWYWAĆ DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW, A JEDNOCZEŚNIE NA TYLE ELASTYCZNE, ABY UŁATWIAĆ IM ROZWÓJ I ZMIANY.

 

Lęk przed zmianami, jego źródła
i właściwe reakcje.

 

Lęk i obawa są jak najbardziej naturalnym uczuciem, które towarzyszy każdej zmianie układu, ·w którym się znajdujemy. Poziom lęku jest uzależniony od wielkości
i ważności zmiany. Stare chińskie przysłowie głosi, że „czas zmian to czas lęku i czas nowych możliwości. Od nas zależy, co stanie się naszym udziałem”.

Warto jest pamiętać, że na znaczną część wydarzeń nie mamy wpływu, liczy się natomiast to jak na to reagujemy.

Trzy zasadnicze źródła lęku:

Można do pewnego stopnia wpływać na lęk eliminując lub ograniczając jego źródła.

        Aby zminimalizować brak wiedzy – trzeba ją nabyć.

        Aby zminimalizować brak doświadczenia – należy szukać możliwości, które zbudują empiryzm.

        Aby zminimalizować brak poczucia własnej wartości – powinno się budować własną wartość w oparciu o sukcesy, nawet te drobne oraz filozofię, wyobrażenie i wizualizację przyszłych osiągnięć.

W pracy nad niwelowaniem lęku bardzo dobrym sposobem jest docieranie do jego źródła poprzez zadawanie sobie pytań naprowadzających. Przykłady poniżej:

więcej na szkoleniu: Wczoraj kolega dziś szef- nowy poziom starych relacji.