Magdalena Parowicz - Kulińska

Magdalena Parowicz - Kulińska

Życiorys, nota trenerska i referencje(

Jestem osobą z dużym  magazynem pozytywnej enegii, pasji  i wytrwałości połączonej  z solidną wiedzą merytoryczną. Ta niezwykła mieszanka powoduje  w życiu zawodowym przekraczanie standardów i bycie ciągle o krok przed oczekiwaniami  uczestników .
Do roli wysoko wykwalifikowanego specjalisty predystynuje mnie  bogate doświadczenie w obszarze sprzedaży-skąd  czerpie wiedzę praktyczną, w terapii dorosłych i młodzieży –z czego  posiadam umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby  oraz zdolność budowania doskonałych relacji, doświadczenie w pracy w miedzynarodowej korporacji co z kolei  przekłada się na  szerszą perspektywę i  wiedzę o projektach związanych z zasobami ludzkimi ,  które sama zaprojektowałam wdrażałam. Jestem  praktykiem sprzedaży z 11 letnim stażem w branży FMCG,  dlatego  obszar sprzedaży to kluczowa domena moich szkoleń .
  Różnorodny przekrój doświadczeń oraz wiedza interdyscyplinarna   połączona z   kreatywnością  owocuje tworzeniem dopasowanych i unikalnych narzędzi szkoleniowych w postaci :dopasowanych  programów, nieschematycznych  ćwiczeń oraz autorskich gier szkoleniowych.
Jestem trenerem , ponieważ to  zawód,  który godzi mój profesjonalizm, perfekcjonizm i radość   we wspieraniu ludzi w rozwoju 

Specjalizacje trenerskie:

 • Sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Telemarketing
 • Umiejętności miękkie

Wykształcenie:

 • Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – Psychologia społeczna
 • - magister psychologii
 • Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- certyfikat ukończenia studiów podyplomowych
 • Polski Instytut Psychoterapii  Krótkoterminowej w Krakowie- Psychoterapia krótkoterminowa-podejście inegrujące- certyfikat ukończenia  studium terapii
 • Szkoła Trenerów Metrum- kurs-  metoda prowokacji w prowadzeniu szkoleń
 • W trakcie certyfikacji MATRIK

Doświadczenie zawodowe:

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w 2000 roku od prowadzenia własnego, małego biznesu, związanego ze sprzedażą, który z roku na rok się rozrastał. W 2008 była to już mała sieć mini marketów .  Następne 4 lata pogłębiałam swoje umiejętności w Humax Poland Sp z o.o .  napierw jako specjalista odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie systemów  rozwoju i motywowania pracowników a nastepnie jako Trener Wewnętrzny.

Moje kilkuletnie doświadczenie w szkoleniach to również stała współpraca z Agencja Arreks S.A  od 2009 na zlecenie której przeprowadziłam wiele szkoleń, głównie z tematyki sprzedaży i obsługi klienta

 Współpracowałam również z Międzynarodowym Instytutem ISIST od 2010 roku, dla którego również prowadziłam  wiele szkoleń głównie z zakresu sprzedaży i motywowania pracowników.   Współpracowałam  z firma Berndson Sp z o.o , a aktualnie współpracuje z firmą  Asap 24 i Lauren Peso.

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji szkoleń (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty)

 • Szkolenia z zakresu obsługi klienta, sprzedaży, negocjacji oraz komunikacji , zarządzania i motywowania pracowników dla spółki  Termal Sp z o.o . szkolenia realizowane  od czerwca do lipca 2009 r
 • Kompleksowe szkolenie pt ,,Sprzedaż i techniki finalizacji w procesie sprzedaży budynków’ dla całej floty handlowców developera Tom –Bud oraz osób pracujących  w obsłudze klienta . Szkolenie przeprowadzono w maju 2010 roku w kilku etapach. Pierwszy etap to przeprowadzenie  szkoleń dla pracowników. Drugim etapem była obserwacja handlowców na stanowisku pracy i indywidualny coaching.
 • Szkolenia dla 3 grup uczestników  z zakresu sprzedaży dla osób zmieniających kwalifikacje i pragnących nabyć kompetencje pozwalające pracować w zawodzie  sprzedawcy. Szkolenie przeprowadzone w  lutym 2011  z ramienia Agencji Rozwoju Arreks S. A
 • Projekt przeszkolenia wszystkich pracowników spółki  Humax  oraz firm współpracujących  w ramach jednego kontraktu produkcyjnego . Szkolenia przeprowadzono  z zakresu Zarządzania zmiana w departamencie.  Szkolenia trwały  od sierpnia do pażdziernika 2011 r. W sumie przeszkolonych zostało z tego obszaru 46 osób.
 • Szkolenia  dla 3 grup menadżerów zarządzających produkcją  i działami utrzymania ruchu. Temat szkolenia ,, Motywowanie pracowników-Skuteczna motywacja pozapłacowa’’ Projekt zrealizowany w ciagu trzech kolejnych dni w Poznaniu Warszawie i Katowicach  przez Wydawnictwo Forum Press Sp z o.o w lutym  2011
 • Prowadziłam  pojedyncze szkolenia głównie z zakresu sprzedaży, negocjacji sprzedażowych , obsługi klienta  , motywowania oraz z obszaru kompetencji miękkich
 • Realizacja projektu szkoleniowego  MBO ( Zarzadzanie przez Cele) . Dwudniowe szkolenia dla 4 grup menadżerów realizowane dla Spółki Humax Poland Sp z o.o w  maju i czerwcu 2012
 • Realizacja  szkolenia MBO w Ministerstwie Środowiska we wrześniu 2012
 • Realizacja cyklu szkoleń sprzedażowych i managerskich dotyczących zarzadzania sprzedażą i zmianą dla Poczty Polskiej ( 12 dni szkoleniowych)- od listopada 2012


wróć