Anna Maria Gucwa

anna gucwa

Życiorys, nota trenerska i referencje

Trenerka, specjalizuje się w realizacji projektów związanych z wspieraniem biznesu w obszarze doskonalenia jakości obsługi klienta oraz  sprzedaży.  Szczególną specjalizacją jest zarządzanie działem sprzedaży oraz budowanie zespołów sprzedażowych. Trenerka jest kilkunastoletnim praktykiem sprzedaży i obsługi klienta, dzięki czemu łączy wiedzę merytoryczną z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Wybór tej dziedziny działalności płynie z pasji pomagania firmom w podnoszeniu jakości sprzedaży, a przede wszystkim zwiększania efektywności zespołów poprzez doskonalenie kadry menadżerskiej, zajmującej się zarzadzaniem zespołami.

Filozofia pracy Trenerki opiera się m.in. na wyłonieniu pewnych, sprawdzonych wzorców zachowań, które mają wpływ na wzrost efektywności i bardzo rzetelnym przećwiczeniu ich na sali szkoleniowej.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w roli handlowca, następnie pogłębiała umiejętności na stanowiskach managerskich i trenerskich, aby móc dzisiaj wykorzystać je w pracy z ludźmi. Zarzadzanie zespołem rozpoczęła od pracy w placówce bankowej, następnie zarządzała zespołem handlowców mobilnych.

Jednym z ważniejszych doświadczeń był udział w budowaniu struktury sprzedaży bezpośredniej od podstaw. Pozwoliło to na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania strategicznego, rekrutacji, budowania ścieżek rozwoju, a także planowania sprzedaży i zarządzania sprzedażą.

 Ważnym punktem było uporządkowanie i pogłębienie umiejętności i wiedzy podczas studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zespołem sprzedaży na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Trenerka uczestniczyła w wielu projektach otwartych związanych ze szkoleniem kierowników zespołów sprzedaży. Podczas warsztatów łączy wiedzę zdobyta poprzez własne doświadczenia z wiedzą merytoryczną.
Prowadzenie szkoleń otwartych wiąże się z kontaktem z bardzo wieloma branżami oraz modelami sprzedażowymi. Dzięki temu możliwe jest posługiwanie się odpowiednimi przykładami ilustrującymi poszczególne zagadnienia omawiane podczas szkoleń.

            Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej  Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizacje trenerskie:

 • Sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Telemarketing
 • Zarządzanie zespołem
 • Coaching handlowców
 • Umiejętności miękkie

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – filologia polska
 • Absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Szkoła Trenerów Metrum- od marca 2009 w trakcie pogłębiania umiejętności trenerskich

Doświadczenie zawodowe:

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w 1995 roku od prowadzenia własnego, małego biznesu, związanego ze sprzedażą. Następne 5 lat pogłębiałam swoje umiejętności w AIG Amplico Life S.A. jako Agent Ubezpieczeniowy.
Podczas kilkuletniej pracy w organizacjach finansowych takich jak Citibank Handlowy, Millennium Bank S.A wspierałam rozwój innych ludzi poprzez coaching, prowadzenie szkoleń i warsztatów w roli trenera, właśnie w obszarach związanych ze sprzedażą.

W trakcie swojej kariery zawodowej miałam okazję pracować m.in. dla:

 • Megapunkt – prowadzenie własnej działalności handlowej
 • AIG Amplico Life S.A. – Agent ubezpieczeniowy
 • Citibank Handlowy S.A. – Doradca ds. kart kredytowych/ Trener/Coach
 • Lukas Bank S.A. – Dyrektor placówki bankowej
 • Millennium Bank S.A.- Trener
 • Deutsche Bank S.A. – Kierownik zespołu sprzedaż

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji szkoleń (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty)

 • ALIOR BANK
 • AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA SP. Z O.O
 • AMPLUS
 • ASTER SP. Z O.O
 • ASTOR
 • AVIKO SP. Z O.O.
 • BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
 • BP INSTAL
 • CROWLEY DATA POLAND
 • ENERGA
 • FROSTA
 • GEMALTO
 • NTERIA
 • INTERRISK
 • KREDYT LEASE S.A
 • LAVA GROUP S.C.
 • LIDEX SP. Z O.O.
 • MOORE STEPHENS POLSKA
 • MPWIK
 • NIKON
 • NBP
 • PARADYŻ
 • PGNIG
 • PNO
 • POLFA WARSZAWA S.A.
 • PWN
 • REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O
 • ROSTI
 • SELVITA
 • SKOK
 • TAXPRESS
 • TRAVEL EXPRESS SP. Z O.O.
 • WYDAWNICTWO C.H. BECK
 • ZETKAMA S. A.
 • ZUS


wróć