Szkolenia zamknięte i projekty szkoleniowe

Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji szkoleń zamkniętych i  projektów szkoleniowych. Razem z naszymi Klientami określamy cele i założenia projektu - realizujemy pełny audyt potrzeb, oczekiwań i możliwości. Wszystkie elementy projektu szkoleniowego są od podstaw tworzone indywidualnie do Państwa potrzeb, kultury i uwarunkowań.

projekty szkoleniowe

Do realizacji projektu zawsze dobieramy najlepszych Ekspertów, którzy biorą na siebie ciężar odpowiedzialności za jego powodzenie i efektywność. Eksperci angażują w projekt pracowników, liderów, koordynatorów merytorycznych Państwa organizacji – szkolą, wspierają i nadzorują pracę Trenerów, konsultantów, trenerów wewnętrznych czy zewnętrznych.

Proces realizacji projektu

       Kolejność działań Opis działań

Stosujemy Ekspercką strukturę zespołu (na podstawie J. Davidson Frame – „Zarządzanie projektami w organizacjach”)

Struktura hierarchiczna w projekcie – jako proces odpowiedzialności i eskalacji:

1. Trener odpowiedzialny za realizację danego obszaru
2. Manager odpowiedzialny za nadzór nad danym obszarem merytorycznym
3. Dyrektor Merytoryczny , pełniący rolę szefa w projekcie

Opinie o naszych szkoleniach:

Nazwa szkolenia: : Perswazja, charyzma, wpływ-trening zaawansowanej komunikacji, sprzedaży (B2B)

 Szkolenie  oryginalne bardzo angażujące i męczące emocjonalnie.

Cóż nie ma złudzeń każdego da się zmanipulować natomiast warto poznać swoja świadomość by mieć tego świadomość

 Moje wrażenia po odbyciu szkolenia są pozytywne, pozwoliło mi ono dostrzec rzeczy których wcześniej nie dostrzegłem, a także pozwoliło mi dostrzec błędy które popełniałem. Dostarczyło mi również sporo materiałów i przemyśleń do dalszej analizy.

Najciekawsze wg mnie były warsztaty oraz interakcja miedzy uczestnikami.

Najcenniejszą dla mnie rzeczą było komentowanie i ocenianie na bieżąco sytuacji w których zostały popełnione błędy.

 

 Szkolenie  „perswazja, charyzma, wpływ-trening zaawansowanej komunikacji, sprzedaży B2B” uważam za cenne i wartościowe doświadczenie  w zakresie własnej samooceny i zbudowania większej samoświadomości, zobaczyłem jak się poruszam w grupie, jak się zachowuje i jak jestem odbierany przez obce osoby. Szkolenie w większym stopniu zadziałała na zbudowanie tej samoświadomości  niż na umiejętności perswazyjne i umiejętność wpływania na innych.

W szkoleniu podobała mi się praktyka  podejście do tematu  oraz nagrywanie poszczególnych etapów  co dało duży feedback