Gry szkoleniowe- nowoczesna forma edukacji

Zapraszamy na szkolenia biznesowe z wykorzystaniem symulacyjnych gier szkoleniowych.

Nasza firma z dniem 2015-04-30 jest licencjonownym dystybutorem gier szkoleniowych.

Prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem gier, dzięki czemu osiągamy lepsze efekty szkoleniowe. Posiadamy zespół trenerów, którzy mają bogate doświadczenie w przeprowadzaniu gier.

Nasza oferta:
W naszej ofercie mamy następujące gry szkoleniowe:

Galimatias to gra promująca współpracę w ramach zespołów oraz między zespołami. Gra zachęca do otwartej i precyzyjnej komunikacji oraz nastawienia na cel całej organizacji a nie tylko pojedynczych zespołów. Rozgrywka doskonale obrazuje efektywność komunikacji oraz sposoby działania  przyjęte w danej organizacji bądź zespole. W przypadku grup zamkniętych można zaobserwować w jakim stopniu jej członkowie są nastawieni na współpracę a w jakim na rywalizację.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

Zastosowanie

Profil uczestników

Gra jest przeznaczona dla pracowników różnego typu organizacji, gdyż pokazuje uniwersalne zasady i mechanizmy występujące w rzeczywistości biznesowej.  Główne zadanie – ułożenie procesu – może być postrzegane jako zbyt proste dla menedżerów wyższego szczebla, natomiast pozwala zaobserwować ich typowe zachowania w życiu zawodowym.

Celem gry jest zbudowanie przez uczestników mostu – konstrukcji samonośnej przy użyciu wyłącznie 18 elementów drewnianych, bez użycia żadnych innych materiałów. Początkowo gracze mają czas na swobodne eksperymentowanie z dostarczonymi elementami. W zależności od zaangażowania grupy po około 5 do 10 minutach trener stopniowo wprowadza podpowiedzi aż zespoły odkryją sposób na stworzenie konstrukcji samonośnej. Zespół, który jako pierwszy zbuduje stabilny most, wygrywa!

Leonardo to gra promująca współpracę w ramach zespołu. Gra zachęca do otwartej i precyzyjnej komunikacji oraz nastawienia na realizację wyznaczonego celu. Rozgrywka doskonale obrazuje efektywność komunikacji oraz sposoby działania przyjęte w danej organizacji bądź zespole.
Budowa mostu z samych desek jest metaforą realizacji efektywnie zaplanowanego projektu i doskonałym podsumowaniem dnia pełnego wyzwań szkoleniowych.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

Zastosowanie

Profil uczestników

Gra jest przeznaczona dla pracowników różnego typu organizacji. Zasady są łatwe do zrozumienia, więc gra może być stosowana także dla pracowników niższego szczebla. Jednocześnie mechanizm jest atrakcyjny dla menedżerów ze względu konieczność wyjścia poza standardowy sposób myślenia.

ZegarMistrz to gra wspierająca rozwój umiejętności zarządzania sobą w czasie, zarządzania zmianą oraz pracy zespołowej. Uczestnicy muszą wspólnie uzgodnić priorytety na cały tydzień a następnie reagować adekwatnie na pojawiające się zdarzenia losowe i nowe zadania.

Uczestnicy pracują w trzech zespołach. Każdy zespół posiada takie same zadania do zaplanowania. Wygra ten zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

Zastosowanie

Profil uczestników

Gra jest przeznaczona dla pracowników różnego szczebla , gdyż pokazuje uniwersalne zasady i wyzwania związane z planowaniem zadań biurowych.

Magneto jest grą szkoleniową nastawioną na rozwój umiejętności negocjacji, w tym kluczowego znaczenia przygotowania się do procesu negocjacji. Ciekawa fabuła pozwala zaobserwować naturalne zachowania w sytuacji negocjacyjnej. Uczestnicy wcielają się w role członków 6 rdzennych plemion z Dżungli Amazońskiej, gdzie ze względu na izolację od zachodniej cywilizacji nadal znajdują się bardzo rzadkie surowce naturalne o magnetycznych właściwościach. Każde z plemion ma dostęp do innego rodzaju i ilości surowców. Postępująca wycinka lasów zmusza ich do sprzedaży surowców na odległym targowisku w celu zakupienia pożywienia.

Plemiona mogą dowolnie wymieniać się surowcami i informacjami, żeby zmaksymalizować wartość swoich dóbr i uzyskać jak najwyższą cenę na targowisku.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

Zastosowanie

Profil uczestników

Gra jest przeznaczona dla pracowników różnego typu organizacji. Zasady są łatwe do zrozumienia, więc gra może stosowana także dla pracowników niższego szczebla i fizycznych. Jednocześnie mechanizm jest atrakcyjny dla menedżerów ze względu na negocjacje z 5 innymi zespołami oraz konieczność przeliczania wartości punktowej surowców i ich kombinacji.

Galerai ze skzoleń, podczas których trenerzy wykorzystali grę szkoleniową MAGNETO .


WYSPA ZDOBYWCÓW

„Wyspa Zdobywców” to gra symulacyjna, w której uczestnicy zmierzą się z wyzwaniami strategicznego rozwoju cywilizacji, ale przede wszystkim z procesem budowy zespołu, zarządzania nim oraz współpracy.


OPIS PRODUKTU

„Wyspa Zdobywców” buduje przenośnię, w której biznes zamienia się w kolonizację, konkurencja w starcia z innymi cywilizacjami, a zdobywanie rynków w zdobywanie nowych terenów.

GRUPA DOCELOWA

Gra kierowana jest w szczególności do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w organizacjach oraz do tych, którzy przygotowują się do pełnienia takiej funkcji.

SCENARIUSZ

Uczestnicy poznają nową, niezasiedloną wyspę, bogatą w złoża naturalne. Ich zadaniem jest zasiedlenie jej i rozwój swojej cywilizacji. Przejmowanie nowych terenów zapewni im dostęp do bogactw natury i szybszy rozwój, ale narazi ich także na walkę z konkurentami. Rozwój cywilizacji może okazać się przymusem w zetknięciu z innymi cywilizacjami. Gra jest nieubłagana – wygrają najsilniejsi i Ci, którzy przystosują się do nieuniknionych zmian w otoczeniu.

Uczestnicy mają do dyspozycji mapę kontynentu. Stworzą zespoły, które wprowadzą na mapę pierwsze plemiona. Jednak wśród uczestników musi pojawić się lider, który przekona innych, że warto pójść za nim.

To dopiero początek wyzwań z jakimi spotkają się liderzy. Sukces ich grupy będzie zależał od umiejętności budowania współpracującego zespołu, motywowania i utrzymania jego członków. Liczba zadań i wyzwań stojących przed liderem na pewno przetestuje jego umiejętność delegowania. Bez odpowiedniego planowania zasobów zespół nie przetrwa w spotkaniu z innymi cywilizacjami. Ponadto zmiany ewolucyjne będą wymagały od wszystkich kreatywnej postawy.

Wygra zespół, który po zakończeniu wszystkich tur zbuduje najsilniejszą i najbogatszą cywilizację.

CELE GRY

LICZBA UCZESTNIKÓW

CZAS TRWANIA

 Orientacyjnie: 3 – 5 godz. z omówieniem.

SKANDAL 


Uczestnicy gry wcielają się w rolę menedżerów banku. Dowiadują się o zniknięciu z jednego z kont dużej kwoty pieniędzy. Teraz od sprawności ich działania zależeć będzie reputacja banku. Rozpoczyna się wyścig z czasem.

Praca grupy w takich warunkach pozwoli na szerokie spojrzenie na rozgrywkę i wypracowanie wniosków w wielu obszarach – praca pod presją czasu, organizacja pracy, współpraca w zespole, role zespołowe, podejmowanie decyzji.

Ta wybuchowa mieszanka dynamiki gry, burzy mózgów i współdziałania czyni rozgrywkę niepowtarzalną.

SCENARIUSZ

Z konta bankowego bardzo popularnej fundacji znikają pieniądze. Tymczasem fundacja uprzedziła bank o chęci wypłaty środków. Pozostało niewiele czasu, aby dowiedzieć się, kto stoi za kradzieżą. Prezes banku zwołuje grupę najlepszych menedżerów, których zadaniem będzie przeprowadzenie wewnętrznego śledztwa i wyjaśnienie zagadki.

CELE GRY

LICZBA UCZESTNIKÓW

Zalecana: 6 – 8

CZAS TRWANIA

Minimalny czas jaki należy przeznaczyć na grę to 1,5 godziny. W większości przypadków gra wraz z podstawowym omówieniem trwa około 2 godzin.

LABORATORIUM KONFLIKTU 


Projekt gry bazuje na koncepcji źródeł konfliktu Moore’a. Poprzez rozgrywkę uczestniczy mają okazję nie tylko doświadczyć różnych typów konfliktów, ale także przetestować różne metody ich rozwiązywania.

„Laboratorium konfliktu” to miejsce na obserwację konsekwencji odmiennych wartości, różnic w zasobach i posiadanych informacjach. To także test zachowań w obliczu konfliktu relacji i interesów.

SCENARIUSZ

W grze symulacyjnej „Laboratorium konfliktu” uczestnicy wcielają się w role reprezentantów rządów pięciu państw. Rozwijając się na wspólnym kontynencie od lat konkrują o dominującą pozycję.

Po niewielkim trzęsieniu ziemi dowiadują się o odkryciu tajnego laboratorium. Od tej pory każde z państw będzie dążyło do przejęcia znajdującej się tam technologii. W międzyczasie będą prowadziły ze sobą rozmowy handlowe próbując zaspokoić swoje potrzeby, a także rozwiązując stare oraz nowe konflikty.

CELE GRY

LICZBA UCZESTNIKÓW

CZAS TRWANIA

Gra wraz z podstawowym omówieniem trwa około 2 godzin.

PROFESJONALNY TARGETING- PLANOWANIE SPRZEDAŻY

 

W dzisiejszych czasach większość firm posiada mniej lub bardziej zaawansowane bazy danych ( tzw. Systemy CRM - Customer Relationship Management ). Stanowią potencjalnie potężne narzędzie planowania sprzedaży. Niestety w wielu przypadkach nie są w pełni wykorzystywane, ba często nie są w ogóle używane przez profesjonalnych handlowców!!! Cóż więc z tego, że firma wydała często dziesiątki tysięcy złotych na świetny system CRM jeżeli handlowcy podchodzą do niego bez przekonania ?


Sprzedaż to oczywiście negocjacje, aktywne słuchanie, badanie potrzeb, prezentacja oferty czy zamykanie rozmowy handlowej. Jednakże  każda skuteczna sprzedaż zaczyna się od.....

Nie przywitania, nie otwarcia, nie dotarcia do klienta. Nie, nie , nie.

Prawdziwie skuteczna sprzedaż zaczyna się od planowania! Każdy doświadczony handlowiec doskonale wie jaki jest jego plan działania na jutro, pojutrze, za miesiąc. Kogo odwiedzi i w jakiej kolejności, i jaką dyscyplinę czasową powinien sobie narzucić , kto jest priorytetem oraz ile czasu powinien komu poświęcić.

W konwencji gry Planowanie sprzedaży handlowcy przekonują się sami za pomocą ciekawego doświadczenia jak ważne jest odwiedzanie właściwych klientów. Jak istotne w procesie sprzedaży jest znać potencjał sprzedażowy klientów oraz jakie zadawać pytania, aby w jak najbardziej przyjazny klientowi sposób poznać jego możliwości generowania sprzedaży.

To praktyczna gra stworzona z myślą o osobach, które zajmują się sprzedażą poprzez regularne odwiedzanie/kontaktowanie się ze swoją bazą targetową, aby poprzez długofalowe relacje z klientami podtrzymywać lub zwiększać sprzedaż.


Realia gry:

Ćwiczenie składa się z 3 rund, w trakcie których gracze stopniowo zdobywają informacje wpływające na ich działania, związane z określaniem potencjału klientów. Jako uzupełnienie proponujemy ćwiczenia mające na celu wypracowanie przez uczestników konkretnych i praktycznych rozwiązań przydatnych w planowaniu ich codziennej pracy.

Czas rozgrywki: nie dotyczy
Liczba graczy: 3 - 8

Zastosowanie: