Anna Staszyszyn

anna staszyszyn

Życiorys, nota trenerska i referencje 

Jestem trenerem biznesu z dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i tworzeniu programów autorskich.

Pracowałam głównie na stworzonych przez siebie systemach i cyklach szkoleń, połączonych z wprowadzanymi przez siebie procedurami (np. oceny pracowników, rekrutacji i selekcji, system edukacji wewnętrznej) trwających nawet kilka lat.

Moim największym klientem do tej pory była firma GlaxoSmithKline pharmaceuticals. Współpracowałam z GSK ponad 10 lat, realizując w tym czasie szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania, negocjacji, prezentacji, autoprezentacji, umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, asertywności, zarządzania czasem i wielu innych.

Współtworzyłam system zmian kulturowych. W ten ostatni czynnie zaangażowany był międzynarodowy zarząd firmy. W ścisłej współpracy z zarządem stworzyliśmy cykl szkoleń , które następnie realizowano kaskadowo w dół. Przygotowałam członków zarządu do wprowadzenia zmian oraz prowadzenia szkoleń dla swoich najbliższych współpracowników.

Kolejnym dużym projektem był Program Lider, adaptacja brytyjskiego programu przeprowadzanego na całym świecie. Przeszkoliłam wszystkich dyrektorów i menadżerów zarówno warszawskiej centrali jak i poznańskiej Pharmy w wielostopniowym projekcie trwającym dwa lata.

Jednocześnie szkoliłam pracowników niższego szczebla, pracowników produkcji oraz pracowników ochrony. Tworzyłam program dla tzw „strumieni wartości” który miał na celu koordynację pracowników odpowiedzialnych za produkt, od ochrony i produkcji począwszy a skończywszy na pracownikach kontrollingu, sprzedaży, marketingu i menadżerach strumienia. Programy pisane dla takiego przekroju pracowników wymagały spojrzenia na aspekt współpracy i odpowiedzialności za produkt z wielu punktów widzenia i były nie lada wyzwaniem.

Dla firmy SCM Group Polska stworzyłam system edukacji wewnętrznej oraz system rozwoju pracowników, oba projekty wraz z towarzyszącymi im szkoleniami trwały kilka lat.

Mieszkając za granicą szkoliłam obcokrajowców mających problemy z barierami komunikacyjnym i kulturowymi oraz pracą w nowym międzynarodowym środowisku. Prowadziłam projekty pomagające rodzinom pracowników w adaptacji do nowych warunków.

Po powrocie do Polski zajmowałam się restrukturyzacją dwóch firm: Grupa HUNTERS i Grupa Artgen. W pierwszej z nich zajmowałam się restrukturyzacją, rekrutacją Top Teamu oraz szkoleniami personelu wyższego szczebla z zakresu umiejętności menadżerskich oraz umiejętności osobistych. Stworzyłam system integracji pracowników i biuletyn firmowy. W Grupie Artgen agencji interaktywnej zrzeszającej kilka pomniejszych firm organizowałam dział sprzedaży, od rekrutacji poprzez szkolenia i ocenę pracowników.

Jestem psychologiem z dlatego moimi ulubionymi tematami szkoleń pozostają te dotyczące umiejętności osobistych, rozwiązywania konfliktów, umiejętności współpracy, motywacji, kreatywności.

Poniżej lista prowadzonych przeze mnie szkoleń.

  • Umiejętności komunikacji, asertywności, współpracy, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, wywierania wpływu.

  • Umiejętności zarządzania sprzedażą, obsługi trudnego klienta, długotrwałej współpracy z klientem, windykacji należności.

  • Umiejętności prezentacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, prowadzenia szkoleń oraz spotkań, kreowania wizerunku własnego, firmy i produktu.

  • Umiejętności rekrutacji, zarządzania motywowania i oceny pracowników.

  • Umiejętności kreatywnego myślenia, wprowadzania zmian.

  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami, konfliktami,

    umiejętność relaksacji, radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, efektywnego odpoczywania. 

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji szkoleń (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty):

MPWIK w Warszawie

Interia.pl

GlaxoSmithKline pharmaceuticals

SCM Group Polska 

Grupa HUNTERS 

Grupa Artgen


wróć