Grupa docelowa
 • Szkolenie  dedykujemy osobom współpracującymi z klientami wewnętrznymi w ramach danej organizacji 

 


Szkolenie
Prowadzi Trener

Agata Rajchel

więcej


Cena

1490 netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

Umiejętności osobiste

Szkolenie: Skuteczna komunikacja interpersonalna - trening zaawansowany

Sztuka prawdziwej komunikacji to umiejętność, którą niewiele osób posiada.  Coraz większe zautomatyzowanie kontaktów, zastąpienie spotkań mailami i działanie w ciągłym pośpiechu, dodatkowo nie sprzyjają rozwojowi tej kompetencji.  Nastały niestety czasy, w których umiejętne słuchanie,  okazywanie zainteresowania drugą osobą, efektywne poświęcenie czasu na spotkanie jest wyzwaniem, a niekiedy ogromną trudnością. W tym wszystkim pytanie o sztukę skutecznej komunikacji nabiera nowego sensu.

Czym ona jest ? Jak ją praktykować ? I przede wszystkim co dzięki niej osiągniemy ?

Sztuka prawdziwej komunikacji to przede wszystkim umiejętność dostosowania się i dostrojenia do drugiej osoby. To przełożenie odpowiedzialności za efekt rozmowy ze słuchającego na mówiącego, w myśl zasady, że „ Twój komunikat ma znaczenie tylko w kontekście odpowiedzi, jaką otrzymujemy”. Świadoma komunikacja zatem to uznanie, że odpowiedź rozmówcy świadczy o jakości naszej wypowiedzi. Zmierzenie się z tym pomaga zrozumieć jak wiele błędów popełniamy wyrzucając  z siebie setki słów bez znaczenia. Jak często za niepowodzenie rozmowy czy całego spotkania chcemy winić tego który siedzi po drugiej stronie- bo nie słuchał, bo był źle nastawiony, bo nie miał kompetencji czy wiedzy. Warsztaty prawdziwej komunikacji pokazują, że może być inaczej

Są to praktyczne warsztaty nastawione na:

 • praktykowanie i testowanie rozmaitych modelów skutecznego komunikowania się w zespole
 • dochodzenie do porozumienia nawet podczas najtrudniejszych dyskusji,
 • jasne komunikowanie swoich myśli i intencji
 • zwiększenie umiejętności dopasowywania się i dostrajania do rozmówców
 • budowanie komfortu wewnętrznego podczas rozmów i spotkań
 • eliminację stresu i presji w czasie rozmów 

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia, powitanie, przedstawienie zasad i celów szkolenia, agenda, runda wstępna (oczekiwania, pytania,  wyobrażenia uczestników).

 • Kim jest trudny klient?
 • Definicja „trudnego klienta”.
 • Kto jest moim klientem wewnętrznym?

Typologie pomagające w efektywnej komunikacji z klientem wewnętrznym

 • Techniki WW (wywierania wpływu) jako skuteczne narzędzie ułatwiające porozumienie w drodze do wspólnego celu. WW a „chwyty manipulacyjne”
 • Stereotypy i efekty wywoływane przez ludzkie zachowania i jak sobie z nimi radzić? 
 • Skuteczne badanie potrzeb Klienta Wewnętrznego

ĆWICZENIE –  Analiza Przypadku „trudnego klienta”,  „trudnej osoby”. Opracowanie efektywnych sposobów postępowania z trudnymi osobami  z wykorzystaniem TPTK  (tabeli postępowania).Dyskusja.Podsumowanie.

Aktywna i asertywna komunikacja

 • Sztuka porozumiewania się. Tworzenie klimatu partnerstwa i zrozumienia
 • Jak skutecznie i efektywnie rozmawiać, by obie strony osiągnęły swoje cele?
 • Rodzaje i formy komunikacji (osobista, telefoniczna, pisemna)
 • Aktywne słuchanie, ważne pytania, rozmowa z własnym antagonistą komunikacyjnym – jak postępować?
 • Nastawienie, wiedza i umiejętności – 3 aspekty dobrej komunikacji
 • Elementy psychologii komunikacji.  Techniki perswazyjne (sekwencja Perota, wyryte polecenia)

ĆWICZENIE –   Ćwiczenie poznanych technik. Mail perswazyjny -  ćwiczenie.

Techniki skutecznych negocjacji wewnętrznych

 • Rodzaje negocjacji i typy negocjatorów
 • Przegląd technik i taktyk negocjacyjnych
 • Dlaczego opłaca się stosować Model Wygrana-Wygrana?

ĆWICZENIE –  negocjacje wewnętrzne ZZ (zespołów Zadaniowych). Ćwiczenie w podgrupach/parach. Doskonalenie umiejętności dochodzenia do kompromisu przez otwarte negocjacje. Ćwiczenie poznanych technik.

Strategia wspólnego celu. Jak budować trwałe relacje z ludźmi?

 • Budowanie relacji satysfakcjonującej obie strony
 • Określanie i nazywanie celów osobistych, zawodowych, korporacyjnych
 • Definiowanie dróg osiągania celu. SPC- Sposoby Planowania Celu.
 • Współpraca grupy zadaniowej Wspólnego Celu. Strategia Wspólnego Celu.

Standardy Obsługi Klienta

 • Obowiązki wobec Klientów Wewnętrznych, wynikające z miejsca zajmowanego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Czy „drobiazgi” pomagają budować trwałe kontakty?
 •  Autoprezentacja (ekspozycja siebie).Strategie autoprezentacyjne, jak i kiedy je stosować?

ĆWICZENIE – używanie narzędzi planowania i łączenie celów. Sesja Gutowska (wg J.Gut, W.Haman)  - ćwiczenie w parach. Udzielanie informacji, zdobywanie informacji, budowanie relacji. Opcjonalnie: Okno Johari.

Radzenie sobie ze stresem

 • Skala napięć Holmesa i Rahe
 • Stres osobisty, stres biznesowy
 • Indywidualne predyspozycje i metody zapobiegania stresowi w pracy

ĆWICZENIE –  Analiza własnej skali napięć, definiowanie strategii postępowania ze stresem. Krótki przegląd technik antystresowych „na cito”.

Zakończenie szkolenia

 • wnioski indywidualne,
 • ewaluacja, ankiety, rozdanie certyfikatów
 • podsumowanie (runda kończąca), pytania podsumowujące