Grupa docelowa
 • Szkolenie dedukujmey menedzerom i liderom, którzy wdrażają zmiany w organizacjach
 • Szkolenei dedykujmey również osobom, które pracuję w dynamicznym otoczeniu biznesowym, gdzie zmiana jest procesem stałym i ciagłym

Szkolenie
Prowadzi Trener

Agata Maroń

więcej


Cena

1490 netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

Umiejętności osobiste

Szkolenie: Zarzadzanie ryzykiem w zmianie- innowacyjność i kreatywność w praktyce biznesowej.

Powiedzenie „ obyś żył w ciekawych czasach” zyskuje obecnie na aktualności, bo jedyne czego możemy być pewni to zmiana. Sytuacja zmiany jest w dzisiejszym świecie najczęstszą sytuacją w której się znajdujemy, a radzenie sobie w obliczu ciągłej niepewności i podejmowanie ryzyka to warunek przetrwania- szczególnie w biznesie.

Jedną z najbardziej pożądanych cech osobowości, która niewątpliwie pomaga odnaleźć się w sytuacji zmiany jest kreatywność. Umiejętność innowacyjnego podejścia do problemów jest uznawana obecnie za niezbędną kompetencję każdego pracownika. Faktem jest, że każdy może nauczyć się myśleć bardziej twórczo. Dzięki odpowiedniemu treningowi i znajomości technik kreatywnego myślenia, każda osoba może zacząć twórczo podchodzić do wyzwań ( zmian), jakie czekają ją w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Dzięki temu treningowi każdy uczestnik nauczy się jak najlepiej odnaleźć się w sytuacji zmiany, tworząc nowe, oryginalne i pożyteczne pomysły oraz jak skutecznie wdrażać je w życie ! Wartością dodaną warsztatów jest także nabycie podstawowych umiejętności w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w kontekście podejmowanych działań innowacyjnych.

 

Podczas warsztatów skupimy się na kilku aspektach pracy nad własną innowacyjnością oraz odważnym wdrażaniem rozwiązań w sytuacji zmiany:

 • eksplorowanie polegające na poszukiwaniu ilości rozwiązań
 • konstruowanie rozwiązań i „ myślenie rękoma”
 • odgrywanie ról, czyli nabycie empatii dla nowego problemu oraz zdobycie własnych doświadczeń
 • zarządzanie ryzykiem w zmianie

Cele szkolenia:

 • Zbudowanie w uczestnikach poczucia pewności, że poradzą sobie w sytuacji zmiany i wdrażania innowacji
 • Zbudowanie najlepszych taktyk i strategii radzenia sobie w sytuacjach zmiany
 • Nabycie przekonania, iż zmiana jest szansą na rozwój
 • Zapoznanie uczestników z wiedzą i metodami dotyczącymi technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, w szczególności z metodami wykorzystywanymi w pracy zespołowej.
 • Trenowanie umiejętności sprawnego zastosowania tych technik w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów z życia zawodowego i prywatnego.
 • Zapoznanie uczestników z metodami analizowania potencjalnych ryzyk i zarządzania nimi
 • Pokonywanie barier i ograniczeń własnego myślenia.
 • Stosowanie niekonwencjonalnych metod generowania pomysłów.

Program szkolenia: 

Etap wstępny: Twórczość, zmiana i efektywność- jak to ugryźć

 • Sytuacja zmiany- trudność, konflikt, szansa czy zagrożenie- różne punkty widzenia- moje doświadczenia
 • Tylko zmiana jest stała, czyli przygotuj odpowiednie strategie przetrwania!
 • Przyczyny oporu wobec zmiany- analiza potencjalnych zagrożeń i ryzyka.
 • Najefektywniejsze sposoby komunikowania się- sytuacja zmiany a emocje i ich wpływ na komunikat werbalny. Analiza mowy ciała w sytuacjach stresu związanego ze zmianą. Radzenie sobie z emocjami podczas trudnych sytuacji. 
 • Co nam uniemożliwia kreatywne myślenie? Jakie są blokady twórczego  generowania pomysłów? Co nam daje kreatywność w sytuacji zmiany ?  

Część właściwa: Efektywna kreatywność w sytuacji zmiany biznesowej

Problem to nieaktualny cel, czyli wszystko zaczyna się od zmiany

 • Problem czy cel ? Jak zamienić to co nie działa na nowe ?
 •  9 niezbędnych aspektów wyznaczania celów ( goali)
 •  Jak inspirować poprzez formułowanie celów/zadań ?
 • Od jakości celu/ wyznaczonego zadania zależy jakość rozwiązań, czyli dobrze planuj a otrzymasz lepsze efekty
 • Siatka celu

Kreatywność w praktyce, czyli generowanie różnorodnych rozwiązań

 • Analiza problemu; rozkładanie na czynniki- skrzynka morfologiczna
 • Burza mózgów- metoda grupowego generowania pomysłów; Podstawowe zasady ( podstawy, działania, najlepsze zastosowania, na co zwrócić uwagę)
 • Mindmapping pobudza kreatywność- tworzenie map myśli na wybrane tematy i problemy związane ze zmianą
 • Przedstawienie wzorcowych map myśli- użycie kolorów, znaków, symboli
 • Karuzela myśli- technika rozwiązywania problemów dla grup.
 • Metoda 635- technika twórczego generowania pomysłów w zespole.

Ryzyko wprowadzenia zmiany, czyli praktyczna ocena rozwiazań

 • Pojecie ryzyka, zarządzania ryzykiem, właściciela ryzyka, risk manager etc.
 •  Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem biznesowym w procesie i w projekcie
 • Macierz ryzyka
 • Podjęcie decyzji o reakcji na ryzyko

Inspiracja i zabawa, czyli o tym że biznes to wielka frajda

 • wspólne poszukiwanie inspiracji biznesowych z aktualnego rynku
 • innowacje gotowe do implementacji od zaraz- proste pomysły od najlepszych z biznesu
 • analiza wybranych innowacji biznesowych z wielu perspektyw

Etap końcowy: Gra podsumowująca

 • Grupa zostanie poddana symulacji ( grze) dotykającej wszystkich aspektów działania w sytuacji zmiany w przedsiębiorstwie. Uczestnicy będą mieli za zadanie zdefiniować problem, zamienić go na aktualny cel, następnie wygenerować rozwiązania, ocenić ryzyko ich wprowadzenia i podjąć najlepsza dla przedsiębiorstwa decyzje o realizacji