Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą pracowac efektywnej i chcą lepiej zarządzać sobą w czasie.


Szkolenie
Prowadzi Trener

Anna Gucwa

więcej


Cena

1290,00 netto PLN


Zamawiam

Przejdź do formularza

Umiejętności osobiste

Szkolenie miękkie: Planowanie i organizacja pracy własnej

Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności w zakresie planowania pracy własnej oraz:

 • Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
 • Dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
 • Poznanie praktycznych narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
 • Wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie w zmieniających się warunkach
 • Wypracowanie metod radzenia sobie z presja czasu i stresem

 

Szkolenie oparte jest na grze sylulacyjnej : Zegarmistrz.

 

MODUŁ I. Efektywność zarządzania czasem.

 • Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 • Błędy w zarządzaniu czasem.
 • Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
 • Reguły efektywności wg Briana Tracy.

MODUŁ II. Modelowanie własnej motywacji i wzmacnianie efektywności w oparciu o cele.

 • Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań.
 • Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam.
 • Radzenie sobie z presja czasu
 • Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presja czasu.
 • Zasady formułowania celów. Metoda SMART.

MODUŁ III. Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie.

 • Matryca Eisenhowera
 • Metoda ALPEN
 • Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
 • Zasada 60/40
 • Złota godzina

MODUŁ IV. Planowanie  pracy własnej.

 • Jak nadawać priorytety zadaniom.
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Schemat I-BEAM , jako narzędzie, które pomaga nam w planowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia.
 • Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania
 • Zarządzanie sobą w ciągu dnia.
 • Fazy dnia – krzywa REFA

MODUŁ V. Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

 • Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu

MODUŁ VI. Metody organizacji czasu pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 •  Trudne sytuacje w planowaniu i organizacji czasu pracy.
 • Techniki asertywne w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami (komunikat Ja, odmowa, zdarta płyta)

MODUŁ VII. Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, związanych z realizacją celów i wykonywaniem wielu zadań pod presją czasu.

 •  Jak powstaje stres?
 • Stres, jako czynnik zaburzający proces planowania.
 • Profilaktyka stresu