Szkolenie polecamy kierownikom i menedżerom średnich i małych przedsiębiorstw, które kierują zespołami handlowymi.


Szkolenie
Prowadzi Trener

Anna Gucwa

więcej


Cena

1490 netto 


Zamawiam

Przejdź do formularza

Alchemia sprzedaży

Szkolenie menedżerskie: Zarządzanie zespołem sprzedaży

Szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących zespoły sprzedaży dostarczające praktycznych narzędzi wspierających codzienną pracę szefa zespołu sprzedaży.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej ma na celu podniesienia skuteczności kierowników sprzedaży oraz wyników zespołów sprzedażowych.
Program szkolenia

MODUŁ I: Formuła zarządzania działem sprzedaży

 • Rola szefa sprzedaży.
 • Specyfika i rodzaje zespołów sprzedaży.
 • Kryteria sukcesu zespołu sprzedaży.

Szkolenie rozpocznie gra zespołowa mająca na celu wyodrębnienie kryteriów sukcesu dla zespołu sprzedaży.

MODUŁ II. Planowanie sprzedaży.

 • Elementy składowe strategii sprzedaży.
 • Jak planować sprzedaż podległego zespołu w oparciu o etapy procesu sprzedażowego.
 • Lejek sprzedaży i parametry sprzedaży.

MODUŁ III. Wyznaczanie zadań dla handlowców

 • Jak przekazywać cele zespołowi.
 • Metody: spotkania indywidualne, spotkania zespołowe, pisemne przekazywanie planów do podpisania
 • Sposób komunikacji podczas przekazywania celu kluczem sukcesu .
 • Jak wzbudzić współodpowiedzialność sprzedawcy.
 • Czy dodatkowe zadania dla handlowców są dla nich atrakcyjne.
 • Dylemat kierowniczy czy oczywistość: Czy mam zdelegować inne zadanie handlowcowi, czy powinien on skupić się na realizacji  targetów?
 • Motywujący format rozmowy delegującej skierowanej do handlowca.
 • Błędy w procesie delegowania – jak ich uniknąć
 • Trudne sytuacje podczas rozmowy delegującej – scenki z użyciem kamery video.

MODUŁ IV. Monitorowanie i ocena efektywności

 • Częstotliwość i parametry kontroli.
 • Kogo i jak powinniśmy kontrolować.
 • Czy wszyscy handlowcy powinni sporządzać raport ze swojej aktywności. Jeśli tak to w jaki trybie: dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym?
 • Kryteria oceny pracy handlowców
 • Raportowanie i jego znaczenie dla planowania sprzedaży.
 • Trudności związane z monitorowaniem i kontrolą – jak sobie z nimi radzić.
 • Narzędzia monitorujące pracę handlowców.

MODUŁ V. Budowanie i rozwijanie profesjonalnego zespołu sprzedaży

 • Poziom kompetencji handlowców, a sposób pracy z nimi.
 • Przyczyny braku efektywności handlowców.
 • Mapa zespołu, czyli kto jest, kim w zespole
 • Osoby z potencjałem i niskimi wynikami – jak nimi pracować?
 • Czy wysoki poziom zaangażowania handlowca zawsze przekłada się na wysokie wyniki (wynik biznesowy)
 • Jak zbudować współodpowiedzialność za wyniki w zespole?
 • Jak wykorzystać role zespołowe do budowania skutecznego i współpracującego zespołu – gra zespołowa mająca na celu ukazanie ról zespołowych
 • Analiza transakcyjna i rola Dorosłego zarządzaniu handlowcami.

 

MODUŁ VI. Motywowanie handlowców.

 • Podstawowe zasady dotyczące motywacji.
 • Motywatory finansowe i pozafinansowe. Ćwiczenie: Burza mózgów i utworzenie katalogu motywatorów pozafinansowych wzmacniających motywację handlowców.
 • Czynniki demotywujące handlowców – sposoby eliminowania - błędy w motywowaniu.
 • Style kierowania i sposoby motywacji handlowców.

MODUŁ VII. Narzędzia w motywowaniu i ocenianiu handlowców.

 • Narzędzia w motywowaniu handlowców
 • Chwalenie i nagradzanie.
 • Udzielenie informacji zwrotnej.
 • Kiedy informacja zwrotna jest niewystarczająca – rozmowa z udzieleniem sankcji.
 • Konkursy- napędzają czy demotywują?
 • Metody egzekwowania poleceń.
 • Radzenie sobie z brakiem wykonywania zadań przez pracownika.
 • W tym module odbędą się scenki mające na celu wyćwiczenie przez uczestników posługiwania się niezbędnymi narzędziami do motywowania handlowców.

 MODUŁ VIII. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole.

 • Rywalizacja czy współpraca, – co  wzmacnia wyniki w zespole handlowym
 • „Gwiazda” w zespole sprzedaży
 • Konflikty – jak z nimi postępować
 • Gdy chce odejść dobry handlowiec…
 • Co ma zrobić kierownik, kiedy spada sprzedaż – czynniki podlegające diagnozie.

MODUŁ IX. Podsumowanie – pomost w przyszłość.