Szkolenie dedykujemy pracownikom działów handlowych jak i obsługi Klienta, którzy poprzez lepszą efektywność osobistą zwiększą swoej wyniki sprzedaży.


Szkolenie
Prowadzi Trener


Cena

1190 netto 


Zamawiam

Przejdź do formularza

Alchemia sprzedaży

Szkolenie: Podnoszenie efektywności pracy handlowca

CELE SZKOLENIA:

 • Uświadomienie ważności sprawnego zarządzania czasem w realizacji osobistej strategii sukcesu;
 • Poznanie zasad racjonalnego gospodarowania własnym czasem;
 • Wdrożenie technik planowania czasu i metod pracy;
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia i osobistej samodyscypliny do zarządzania własnym czasem.

MODUŁ: Istota zarządzania czasem

 • Mój potencjał – uczestnicy obliczają zasób czasu, jaki pozostał im do emerytury. Uświadamiają sobie, że czas może być kapitałem;
 • Generacje zarządzania czasem – wiadomości wstępne;
 • Paradygmaty poszczególnych generacji zarządzania czasem - przedstawienie cech i atrybutów różnych etapów zarządzania czasem. Uczestnicy zastanawiają się, w której generacji mogą umiejscowić siebie;
 • Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem – dyskusja na temat potencjalnych korzyści, jakie można uzyskać racjonalnie gospodarując własnym czasem;
 • Analiza straconego czasu – uczestnicy wypełniają arkusz samooceny, na podstawie którego dokonują oceny własnych zachowań w przeszłości.

MODUŁ: Konstruowanie celów

 • Cechy dobrze skonstruowanego celu – prezentacja cech składających się na dobrze sformułowany cel. Uczestnicy w parach wykonują ćwiczenie konstruowania celów;
 • Analiza mocnych i słabych stron osobowości – arkusz samooceny, na podstawie którego uczestnicy oceniają własny profil osobowości;
 • Analiza środków do realizacji celów – uczestnicy oceniają własne zasoby i środki niezbędna do realizacji zamierzonych działań;
 • Tworzenie misji i wizji życia – uczestnicy zastanawiają się jak powinno wyglądać ich życie, gdzie chcą być za 5, 10, 15 lat;
 • Zamiana marzeń w konkretne cele – na podstawie wcześniejszych arkuszy samooceny uczestnicy dokonują zamiany marzeń w konkretne cele do realizacji.

 

W tym module zwrócimy uwagę na cel i jego rolę jaką odgrywa w efektywnym  zarządzaniu czasem i podnoszeniu efektywności. Zastanowimy się nad zjawiskiem wykluczania wzajemnego celów i odpowiemy sobie na pytanie po co jestem w firmie na tym stanowisku czyli co jest celem głównym mojego stanowiska. Wychodząc z poziomów Dilts’a zoperacjonalizujemy cel- czyli stworzymy katalog działań niezbędnych do jego osiągnięcia

MODUŁ: Analiza pożeraczy czasu z uwzględnieniem zarządzania małpami

 • Moi pożeracze czasu – uczestnicy na podstawie arkusza samooceny dokonują analizy indywidualnych pożeraczy czasu;
 • Pożeracze czasu – przyczyny i środki zaradcze – ćwiczenie „Puzzle”, na podstawie którego uczestnicy ćwiczą umiejętność diagnozowania przyczyny i dopasowania rozwiązania do konkretnego pożeracza czasu;
 • Eliminacja pożeraczy czasu – poznanie przykładowych technik umożliwiających eliminację pożeraczy.

Postaramy się zidentyfikować wszystko to co nam przeszkadza w pracy, zastanawiając się jednocześnie jakie są metody minimalizacji lub całkowitej eliminacji pochłaniaczy czasu.

MODUŁ: Planowanie

 • Zasadnicze reguły planowania czasu – przedstawienie reguł, dyskusja z uczestnikami na temat możliwości zastosowania w ich specyfice organizacji;
 • System planowania czasu – wiadomości wstępne;
 • Planowanie w praktyce – ćwiczenie „Wieża”, w którym uczestnicy ćwiczą umiejętność planowania pracy z uwzględnieniem różnorodnych czynników.
 • ćwiczenie napad na bank

Znając cel i wiedząc jak sobie radzić z pochłaniaczami czasu przystąpimy do istotnego z punktu widzenia podnoszenia efektywności pracy zagadnienia- planowania. Poznamy metody i techniki tworzenia planów. Reguły związane z tym zagadnieniem.

MODUŁ: Podejmowanie decyzji

 • Wyznaczanie priorytetów wg zasady Pareto – przedstawienie uczestnikom zasady oraz przykładów ją prezentujących;
 • Analiza ABC – na podstawie ćwiczenia „Mój standardowy dzień” uczestnicy ćwiczą umiejętność nadawania priorytetów zadaniom;
 • Analiza priorytetów wg zasady Eisenhowera – uczestnicy uczą się kategoryzować sprawy i zadania pod kątem pilności i ważności;
 • Czy jestem uzależniony od spraw pilnych? – uczestnicy wypełniają test określający ich potencjalne uzależnienie od spraw pilnych. Ćwiczenie list.

W tym module zajmiemy się priorytetami ; wagą i pilnością zadań do realizacji. Każdy uczestnik ustali własne priorytety w oparciu o remanent działań i 

nastąpi transfer do życia zawodowego tak aby uczestnicy bezpośrednio i od razu widzieli zależność między tym co robimy na ćwiczeniach a swoją pracą