Grupa docelowa
 • Specjaliści i menedżerowie odpowiadający za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, zainteresowani wdrożeniem podstaw controllingu personalnego w firmie, pracy na miernikach efektywności HR na co dzień oraz w trakcie wdrożeń, mających na celu zmianę w organizacji.

   


Szkolenie
Prowadzi Trener

Maria Płóciennik

więcej


Cena

1690 netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

HR w liczbach

Szkolenie:HR w liczbach - poziom 2

Miernik efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi cd 

Jak stworzyć w firmie system raportowania danych użytecznych dla pracy HR-owca? W jaki sposób czytać dane i jak przekładać je na strategię zarządzania zasobami ludzkimi? Jak poradzić sobie z budową mierników efektywności w każdym procesie HR-owym: rekrutacji, adaptacji, szkoleniach i rozwoju, ocenach pracowniczych, rozwoju kompetencji, systemach motywacyjnych i innych, oraz w jaki sposób sprzedawać do organizacji efekty tych pomiarów? W jaki sposób rozmawiać z decydentami w firmie o efektywności HR? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo na tym szkoleniu.

 Szkolenie jest kontynuacją programu "Hr w liczbach- poziom 1 ". Proponowany program ma charakter narzedziowy i jego efektem jest zbudowanie podstawowego katalogu mierników efektywności HR.

Program Szkolenia:

Mierniki efektywności w systemach motywacyjnych

 • Mierniki efektywności w siłach sprzedaży
 • Mierniki efektywności w środowisku produkcyjnym
 • Mierniki efektywności w działach wspierających

Mierniki efektywności w obszarze rozwoju

 • Definiowanie mierników
 • System zbierania danych
 • Wiarygodność danych i dylematy

Jak sprzedać projekty HR w organizacji?

 • Budowanie pozycji działu HR jako partnera strategicznego
 • Język korzyści w sprzedaży projektów HR do organizacji

Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Ankieta ewaluacyjna
 • Rozdanie certyfikatów