Grupa docelowa
 • Pracownicy dzialów HR
 • Menedżerowie planujący wdrożenie AC i DC jako metody oceny kompetencji 

Szkolenie
Prowadzi Trener

Maria Płóciennik

więcej


Cena

1890 pln netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

HR w liczbach

Szkolenie: AC/DC jako metoda oceny kompetencji i potencjału pracowników

Praktyczne szkolenie z zasad wdrażania procedury AC i DC w organizacjach.

Szkolenie powinno przybliżyć tematykę wdrażania  Assessment i Development Centre i pomóc w podjęciu decyzji, czy taki system wprowadzać. Powinno też dostarczyć bazowych umiejętności co do  wyboru kompetencji do oceny, przygotowywania Centrum pod katem organizacyjnym i merytoryczny, prowadzenia oceny i wyciągania wniosków

Potencjalne korzyści:

 • Możliwość poznania przykładowych zadań, harmonogramu, kompetencji
 • Możliwość przećwiczenia sposobów budowania zadań, prowadzenia zadań, obserwacji , rangowania i oceny
 • Możliwość zdobycia wiedzy na temat budowania i wdrażania i wykorzystywania wyników Assessment i Development Center

 

WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW 

PRAKTYCZNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

 • rekrutacja
 • budowanie ścieżek rozwoju
 • wspieranie rozwoju indywidualnego poprzez rozbudowaną informację zwrotną
 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń
 • ocena efektywności programów rozwoju kompetencji
 •  projektowanie zmian organizacyjnych

 

ETAPY REALIZACJI I PRZEPROWADZANIA BADAŃ ASESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

PRZYGOTOWANIE ASESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

 • cel badania
 • projekt programu
 • ustalenie/wybór kompetencji, które będą podlegały badaniu
 • przygotowanie narzędzi badawczych
 • określenie liczby i roli asesorów
 • ustalenie harmonogramu badania
 • przeszkolenie asesorów

 

ZAPROJEKTOWANIE NARZĘDZI – pokaz, ćwiczenia praktyczne w projektowaniu

 • tzw. koszyk zadań
 • symulacje  rozmów (np. negocjacje, coaching, motywowanie itp.)
 • dyskusje grupowe
 • grupowe rozwiązywanie problemów
 • prezentacje
 • testy i kwestionariusze psychologiczne

PRZYGOTOWANIE ASESORÓW TZW. SĘDZIÓW OCENIAJĄCYCH

 • kto tworzy zespół asesorów?
 • kto może być asesorem a kto nie może?
 • zadania assssora podczas sesji
 • szkolenie asesorów – program szkolenia; przykłady ćwiczeń
 • analiza wniosków i ocen przez asesorów

 

CWICZENIA PRAKTYCZNE W PROWADZENIU CENTRUM OCENY

 • Obserwacja wykonania zadań
 • Rangowanie wyników obserwacji
 • Ocena
 • Dyskusja podsumowująca

DZIAŁANIA PO ZAKOŃCZENIU ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

 •  etap oceny końcowej
 • omówienie i obliczanie wyników
 • zintegrowanie obserwacji i ocen asesorów
 • zasady udzielania informacji zwrotnej przez asesorów w czasie development center
 • przygotowanie do końcowego raportu

 

PODSUMOWANIE