Grupa docelowa
 • Specjaliści i menedżerowie odpowiadający za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, zainteresowani wdrożeniem podstaw controllingu personalnego w firmie, pracy na miernikach efektywności HR na co dzień oraz w trakcie wdrożeń, mających na celu zmianę w organizacji.

Szkolenie
Prowadzi Trener

Maria Płóciennik

więcej


Cena

1890 pln netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

HR w liczbach

Szkolenie: HR w liczbach - poziom 1

Miernik efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

Jak stworzyć w firmie system raportowania danych użytecznych dla pracy HR-owca? W jaki sposób czytać dane i jak przekładać je na strategię zarządzania zasobami ludzkimi? Jak poradzić sobie z budową mierników efektywności w każdym procesie HR-owym: rekrutacji, adaptacji, szkoleniach i rozwoju, ocenach pracowniczych, rozwoju kompetencji, systemach motywacyjnych i innych, oraz w jaki sposób sprzedawać do organizacji efekty tych pomiarów? W jaki sposób rozmawiać z decydentami w firmie o efektywności HR? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo na tym szkoleniu.

Program Szkolenia:

Wprowadzenie

 • Przedstawienie się trenera i uczestników
 • Prezentacja celów i agendy szkolenia
 • Zawarcie „kontraktu” z uczestnikami
 • Uszczegółowienie oczekiwań uczestników
 • Wzajemne poznanie się uczestników

Strategiczne znaczenie pomiarów z zakresu HR

 • Strategia firmy a strategia HR
 • Strategia HR, a mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Podstawowe mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi  –  definicje, przykłady i ich interpretacja:
  •  wydajność
  • absencja
  • wypadkowość
  • fluktuacja kadr
  • satysfakcja z pracy

Struktura kosztów personalnych, ich budżetowanie i rozliczanie:

 • Ogólne koszty działu personalnego
 • Koszty personalne a specyficzne procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie

Analiza zasobów ludzkich i interpretacja wyników:

 • Analiza ABC i XYZ  zjawisk w obszarze HR
 • Analiza ryzyka kadrowego
 • Analiza cyklu życia pracownika i cyklu życia przedsiębiorstwa
 • Analiza struktury zatrudnienia
 • Analiza struktury wynagrodzeń
 • Metody portfelowe w zakresie zasobów ludzkich

Budowa „Księgi mierników efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi” na wszystkie procesy HR w firmie, a  w szczególności:

 • rekrutacji i selekcji
 • adaptacji nowych pracowników
 • szkoleń i rozwoju, w tym zarządzania talentami
 • ocen pracowniczych
 • mierników efektywności HR w projektach z zakresu zarządzania zmianą