Szkolenie dedykujemy dla kadry menagerów na różnych szczeblach zarzadzania.

Szkolenie dedykujemy również dla osób, które obecnie pracuja na procesach MBO.


Szkolenie
Prowadzi Trener

Grzegorz Żyłak

więcej


Cena

1890 PLN 


Zamawiam

Przejdź do formularza

Leadership

Szkolenie: Szkolenie: Zarządzanie przez cele- narzędzia wdrażania ZPC / MBO

Zarządzanie Przez Cele (ZPC), czyli co to jest i jak zbudować efektywne MBO? (Management By Objective)

Moduł 1: Charakterystyka ogólna modelu Zarządzania Przez Cele. Definicje i zasady.

 •             Kiedy warto wdrożyć MBO?
 •             MBO – podstawowe zalety i wady.
 •             Podstawowe błędy w budowie i wdrażaniu.
 •             Dlaczego pracownicy nie lubią MBO?

Moduł 2: Budowa sprawnego MBO. Recepty, narzędzia i przykłady.

 •             Określanie hierarchii celów.
 •             Projektowanie elementów kluczowych MBO.
 •             Cykl MBO. Kaskadowanie celów wg ich hierarchii.
 •             Podział ról i kompetencji przy wprowadzaniu MBO.
 •             Ustawianie celów. Metodologia SMART. Cele odgórne i oddolne.
 •             Podział celów. Rodzaje kaskadowania.
 •             Formy nadawania celów.
 •             Tworzenie wskaźników i mierników realizacji celów.
 •             Dobór mierników vs zaprojektowane cele.
 •             Nadawanie i ustalanie wag do poszczególnych celów.
 •             Dekalog premiowania za osiągane wyniki w MBO.

Moduł 3: Przykładowe Karty Celów MBO. Wzory i reguły zastosowania.

Moduł 4: Zakres informacji w Kartach Celów.

 •             Indywidualna Karta Celów dla pracownika.
 •             Indywidualna Karta Celów dla Szefa Zespołu / Regionu / Makroregionu.
 •             Formularze oceny półrocznej MBO.
 •             Formularze oceny rocznej MBO.
 •             Karta Celów dla sieci / dywizji sprzedaży.
 •             Raport cyklicznego rozliczenia wyników dla Zespołów / Regionów / Makroregionów.

Moduł 5: Implementacja MBO w Organizacji.

 •             Etapy wdrożenia MBO.
 •             Przykładowy proces przygotowania i wdrożenia MBO w firmie.
 •             Przykładowy harmonogram działań implementacyjnych.

Moduł 6: Studium przypadku - ćwiczenie: Opracuj przykładowe MBO dla wybranego zespołu pracowników firmy XXX na podstawie przedstawionych danych – ćwiczenia w grupach.

Moduł 7: Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na merytoryce modułu

Sposoby prowadzenia modułów:

Omówienie modułu na bazie przykładowego MBO. Wyrównanie wiedzy nt. działania narzędzi wspierających rozwój firmy. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych, wskazujących przydatność wypracowanego systemu zarządzania oraz wskazanie głównych błędów popełnianych w różnych cyklach życia narzędzia.

Zbudowanie zbioru dobrych praktyk stosowania MBO w obszarze merytorycznym i emocjonalnym.

Wymiana doświadczeń z praktycznego wykorzystania systemów zarządzania w firmach uczestników szkolenia. Ćwiczenia wykorzystania MBO w działaniach praktycznych.