Grupa docelowa
 • Szkolenie jest polecane dla kierowników projektów i uczestników zespołów projektowych

  kadry kierowniczej

  osób zajmujących się tą problematyką

 


Szkolenie
Prowadzi Trener

Jacek Sypniewski

więcej


Cena

1590 PLN


Zamawiam

Przejdź do formularza

Zarządzanie projektami

Szkolenie:Zarządzanie projektami

Nasze szkolenie pokazuje szerokie podejście do zarządzania projektami. Każdy uczestnik pozna i przećwiczy praktyczne narzędzia, min. w zakresie analizy ryzyka, planowania harmonogramu, monitoringu projektu itp.. Kładziemy nacisk na praktykę, ćwiczymy na konkretnych przykładach, każde ćwiczenie jest dokładnie omówione.

Chcemy aby po tym szkoleniu każdy z uczestników potrafił w swojej praktyce zawodowej zastosować zdobyta wiedzę i doświadczenia.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

 • Studium przypadku (case study)
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Dyskusje
 • Wykład
 • Turnieje
 • Zadania

Program szkolenia

Cechy projektów oraz etapy rozwoju projektu:

 • Jakie są cechy charakterystyczne projektów, co je wyróżnia od innych działalności biznesowych,
 • Jakie są etapy rozwoju projektu i co powinien robić pracownik na każdym z nich,
 • Co to jest „trójkąt ograniczeń” w zarządzaniu projektem ;

ĆWICZENIE – grupa na zadanych przykładach szuka cech charakterystycznych dla projektów. Po dyskusji tworzymy listę takich cech. Kolejnym krokiem jest opracowanie głównych zaleceń dla kierującego projektem – o co ma zadbać na poszczególnych etapach rozwoju projektu. Celem tego modułu jest ugruntowanie podstawowej wiedzy o projektach.

Analiza ryzyka w projekcie:

 • Jak identyfikować i liczyć ryzyka w projekcie,
 • Cztery podstawowe strategie radzenia sobie z ryzykami,
 • Zastosowanie strategii w praktyce.

ĆWICZENIE – zadaniem grupy jest zrobienie analizy ryzyka w zadanym, konkretnym projekcie. Następnie w mniejszych grupach zostają wypracowane strategie poradzenia sobie z tymi ryzykami – mają zostać sformułowane w postaci konkretnych, operacyjnych działań. Celem tego ćwiczenia jest nauczenie używania w praktyce analizy ryzyka i wyciągania wniosków do planowania projektu.

Współpraca między różnymi jednostkami organizacji przy realizacji projektów,

 • wyznaczenie i komunikowanie celów – jak to robić poprawnie (zasada SMART),
 • pułapki komunikacyjne – sposoby ich unikania i przeciwdziałania,
 • organizowanie spotkań zespołowych – technika AAR (After Action Review)

Planowanie czasu w projektach:

 • Główne metody planowania czasu w projektach – metoda PERT, wykresy Gantta,
 • Tworzenie harmonogramu z pomocą programu GanttProject,
 • Co to jest ścieżka krytyczna i jak z nią postępować,
 • Sposoby skracania harmonogramów;

ĆWICZENIE – po zapoznaniu się z metodami planowania czasu w projekcie, grupa dostaje zadanie zaplanowania konkretnego projektu przy użyciu programu GanttProject. Jest to prosty i darmowy program, który bardzo ułatwia zarządzanie czasem w projekcie. Kolejnym krokiem jest policzenie ścieżki krytycznej oraz rozważenie wariantów postepowania  z zadaniami na ścieżce krytycznej. Jako wariant ćwiczenia uczestnicy rozważają różne możliwości skracania harmonogramu.

Organizacja pracy własnej,

 • praktyczne reguły pomocne w planowaniu i ich zastosowanie,
 • tworzenie planów dziennych zadań,
 • wyznaczanie priorytetów,

Faza zakończenia projektu i ćwiczenie podsumowujące (case study):

 • Faza zakończenia projektu – to nie takie proste…
 • O co ma zadbać kierownik projektu w tej fazie,
 • Wszystko razem – czyli analiza przypadku pewnego projektu

ĆWICZENIE – ostania faza projektu czyli jego zakończenie wcale nie jest taka prosta, należy pamiętać o wielu ważnych zadaniach. W grupach uczestnicy wypracowują „listę kontrolną” zadań do załatwienia w tej ostatniej fazie projektu. Jako ćwiczenie podsumowujące całe szkolenie uczestnicy mają za zadanie dokonać wnikliwej analizy błędów w pewnym projekcie (case study). Wiedza zdobyta na szkoleniu powinna pozwolić wyłapać wszystkie błędy co wcale nie jest prostym zadaniem.

Zakończenie szkolenia:

 • wnioski indywidualne,
 • ewaluacja,
 • podsumowanie;