Szkolenia EFS

W związku z uzyskaniem znaku jakości "Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno  Szkoleniowych", przygotowaliśmy specjalną ofertę skierowaną do przedsiębiorców MŚP, będących beneficjentami projektu Podmiotowe Finansowanie Kształcenia i posiadających bony szkoleniowe.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie:

W przypadku firm, które są zainteresowane ofertą kierowaną do MSP zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta lub poprzez formularz kontaktowy.

 

Zachęcamy do kontaktu również firm z całej Polski. Na przełomie I i II kwartału 2015 rusza nowa perspektywa unijna, a wraz z nią nowe warunki finansowania.

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 zostanie utworzony centralny rejestr firm szkoleniowych, do którego dostęp będzie miała ograniczona ilość firm z rynku komercyjnego ( RUR- Rejestr Usług Rozwojowych).

Obecnie trwają prace w PARP na temat szczegółowych warunków finansowania.

Firmy szkoleniowe, aby zostać wpisanym do RUR muszą spełniać szereg norm jakościowych, które są potwierdzone w audycie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

 http://www.parp.gov.pl/index/index/2240

Nasza firma szkoleniowa z racji przyznanego znaku jakości MSUES będzie wpisana na tzw. RUR i każdy Klient zainteresowany finansowaniem szkoleń z EFS będzie mógł skorzystać z naszych usług.

 

Głównym założeniem koncepcji Rejestru Usług Rozwojowych (centralnego elementu systemu zapewniania jakości) jest przekazanie w ręce przedsiębiorców lub osób indywidualnych możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny świadczonych usług rozwojowych, co pozwoli na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb ostatecznych odbiorców. Realizując powyższe założenie RUR będzie zapewniał powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr będzie otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. przedsiębiorców). W przypadku usług komercyjnych, ich wpisywanie jest dobrowolne i ma charakter promocyjny. Natomiast usługi, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane do RUR.

 

Rejestr powstanie w miejsce największej istniejącej bazy ofert edukacyjnych na www.inwestycjawkadry.pl.

Uruchomienie Rejestru planowane jest na przełom I i II kwartału 2015 r. (w pierwszej kolejności dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe).

 

Z przyjemnością zapraszamy do współpracy wszystkich klientów zainteresowanych finansowaniem szkoleń z EFS.

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

 

tel: 608-667-938