Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach HR i kadr oraz osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o formach i zakresie zatrudnienia.Korzyści dla Uczestnika szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę na temat tego, w jakich sytuacjach i przy jakich pracach można zatrudnić pracowników na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Uczestnicy otrzymają narzędzie – arkusz kalkulacyjny, który pozwoli im na obliczenie całkowitych oszczędności w przypadku zawarcia umowy innej niż umowa o pracę. Uczestnicy zdobędą również umiejętności związane z takim formułowaniem umów cywilnoprawnych, aby minimalizowały one ryzyko stwierdzenie istnienia stosunku pracy.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Wrocław - 19.12.2018, 1 dzień, 970 zł.
 • Gdańsk - 21.12.2018, 1 dzień, 970 zł.
 • Poznań - 31.12.2018, 1 dzień, 970 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Optymalizacja kosztów personalnych

Czyli ile można zyskać, a  co się traci decydując się na niepracownicze formy zatrudnienia lub zmiany w zawartych umowach o pracę.

Szkolenie prawne prezentuje możliwości pracodawcy w zakresie zmniejszenia kosztów pracowniczych. Podczas szkolenia o optymalizacji kosztów personalnych uczestnikom przekazana zostanie przekrojowa wiedza dotycząca zarówno narzędzi pozwalających na zmniejszenie kosztów stosunku pracy, jak i zasady, i dopuszczalność zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Szkolenie poświęcone będzie również zasadom rozliczania umów cywilnoprawnych i odprowadzania składek od umów cywilnoprawnych. Omówiony zostanie kontrakt menedżerski jako szczególna forma zatrudniania osób na kierowniczych stanowiskach.
Szkolenia twarde są prowadzone metodą wykładu i warsztatów, w tym case study i ćwiczeń. Dzięki temu gwarantuje aktywny udział uczestników. Szkolenie poświęcone będzie również zasadom rozliczania umów cywilnoprawnych i odprowadzania składek od umów cywilnoprawnych. Omówiony zostanie również kontrakt menedżerski jako szczególna forma zatrudniania osób na kierowniczych stanowiskach.

1. Istota umów cywilnoprawnych:

 • umowa o dzieło a umowa oświadczenie usług,
 • dopuszczalność stosowania umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracę,
 • sposób opisania zakresu zadań zlecanych na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • cechy odróżniające umowę cywilnoprawną od umowy o pracę.

Metody szkoleniowe: wykład, case study, ćwiczenie.

2. Możliwe oszczędności związane ze stosowaniem umów cywilnoprawnych:

 • zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych,
 • zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umowy o dzieło,
 • zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia.

Metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia indywidualne.

3. Inne formy współpracy:

 • samozatrudnienie,
 • staż finansowany z urzędu pracy,
 • korzyści związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych,
 • kontrakt menedżerski.

Metody szkoleniowe: wykład, symulacja.

4. Metody uelastyczniania stosunku pracy i ich wpływ na koszty zatrudnienia:

 1. telepraca,
 2. zadaniowy system czasu pracy,
 3. wytłuczenie okresu rozliczeniowego w stosunku pracy,
 4. wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi,
 5. zmianowy system czasu pracy.

5. Podsumowanie szkolenia – konkurs.

 

Zapraszamy również na nasze szkolenie z prawa pracy.